Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Spännande samtal kring elkapacitetsbristen på digitalt lunchmöte

Det digitala lunchmötet som handlade om elkapacitetsbristen lockade ett 25-tal deltagare. De närmaste åren innebär en utmaning för samhället men utbyggnaden av elnätet och nya energilösningar ger hopp.

Anna Karlsson från Länsstyrelsen var först ut och berättade om nuläget och Håbo. Idag är det trångt i elnätet, behovet av el är större än vad som ryms i de ledningar där elen leds fram. Vissa tider på året slår kapaciteten i taket, speciellt under kalla februaridagar. I länet finns både kärnkraft och vattenkraft så det är ingen brist på el, men det finns inte tillräckligt med plats i det befintliga ledningsnätet. Lokanätet ägs av Eon, regionnätet av Vattenfall och stanmätet av Svenska Kraftnät. Sedan 2017 har Länsstyrelsen tillsammans med hela regionen haft fokus på elkapacitetsbristen. Uppsala län har också haft regeringsuppdrag att se över hur elkapacitetsbristen drabbar samhället. Förstärkning av elnätet pågår men det finns stora möjligheter att undersöka hur man kan göra för att frigöra kapacitet, kan till exempel kraftvärme användas i högre utsträckning? Uppsala testar batterilagring, en annan lösning som är på frammarsch.

Läs mer om Uppsalaeffekten - samarbete i regionen kring elkapacitetsbristen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner presentationen som Anna Karlsson visade på mötet Pdf, 1.9 MB.

Martin Karlsson från Eon berättade om det lokala elnätet i Håbo. Elnätet i Stockholmsområdet byggdes mellan 1930-1984 och var mycket överdimensionerat när det byggdes men de senaste tio åren har behovet av el ökat mycket snabbt. I Håbo har vi en använding på 70 MW men kommande tio år med den planerade utbyggnaden av både bostäder, verksamheter och samhällsservice kommer ytterligare 55 MW behövas. Ledtiderna för att bygga om region- och stamnät är tio-femton år och det är en utmaning att få samhället att fungera tills dess.

Framför allt Håbo kommun som dragit nytta av Högbytorps elproduktion. Nu börjar Eon nå maxeffekt i det här området, men 2024-25 kommer nya kopplingspunkter till regionnätet och då kommer det finnas mer kapacitet i nätet.

Eon om kapacitetsbristen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bo Normark är en riktigt kraftsystemveteran som är ledamot i Svenska Kraftnät, Ingenjörsvetenskapliga Akademi och Innoenergy, har varit VD för Power Circle, var vice ordförande i Regeringens nationella råd för smarta nät och har haft en lång karriär inom ABB. På dagens möte berättade Bo om hur det idag arbetas på många fronter för att hitta nya lösningar för hållbarhet. Det är fullt möjligt att jorden kan nå nollutsläpp av koldioxid redan 2050 eftersom utvecklingen går så snabbt nu. I framtiden är sol- och vindkraft de största energikällorna eftersom kostnaden för dessa system har gått ner enormt de senaste åren. Detsamma gäller för batterilösningarna som idag är som betydligt billigare än för bara tio år sedan. Fossila bränslen kommer försvinna helt. I framtiden kommer elsystemet vara mer varierat med olika källor, mer flexibelt och varje industri kan ha egen batterilösning med egen laddning att använda. Elbilen kan användas som reservlager för hushållet där elbilstillverkare idag bildar elbolag för kundernas bekvämlighet och mervärde. Det har också gjorts försök med flexibel elmarknad för att minska effekttopparna på flera aställen i landet.

Ladda ner Bo Normarks presentation från mötet Pdf, 4.6 MB.

Ladda ner Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalys som Bo refererade till under mötet Pdf, 7 MB.

Hans Nyhlen från STUNS Energi vill driva innovation inom energiområdet. STUNS är en förkortning för Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle och de arbetar med med studentprojekt, forskningssamarbeten och att koppla ihop företag och andra aktörer med nya forskningsrön eller metoder, till exempel nya energilagringssystem. Idag pågår flera samarbeten i Håbo, fyra studentgrupper har tittat på utmaningar hos Gyproc och Håbo kommun. Studenteran hjälper dessa att tänka utanför lådan, att se nya lösningar och idéer som man inte har själv kommit att tänka på. Mycket handlar om hur vi skapar smarta styrningar för laddning och elnät. Man hjälper också till med användarstudier, inte bara tekniska lösningar. STUNS arrangerar flera gånger om året Aim Day där både forskande och företag bjuds in för att matchas emot varandra: företagen kommer in med sina problem/utmaningar och matchas mot forskare som kan försöka hitta en lösning.

Läs om STUNS Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa digitala lunch äger rum den 18 juni och då är Dagab värd för mötet och kommer berätta om sin kommande verksamhet i Logistik Bålsta.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster