Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Frukostmöte om samverkan med näringslivet för arbetsmarknad

Nära trettio personer lyssnade på Niklas Forslund när han presenterade den nya arbetsmarknadsenheten som startades upp under sommaren.

Mötet inleddes med att Jenny Lindberg, näringslivschef, berättade om den nya samhällsbyggnadsförvaltningen som just sjösatts där delar av tre förvaltningar nu slagits ihop för att effektivisera och skapa bättre samordning inom samhällsbyggnadsfrågorna (tekniska förvaltningen, bygg- och miljö, samt plan- och exploatering). En annan fråga som också är aktuell är att Håbo under kommande år deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner som vill komma framåt i sitt näringslivsarbete. Programmet har just startats upp och från Håbo deltar KSO Liselott Grahn Elg, Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef och Jenny Lindberg. Syftet med Håbos deltagande i programmet är att vägleda och inspirera förvaltningens arbete kring näringslivsfrågor.

Niklas Forslund berättade därefter om den nya enheten och sin nya roll i Håbo. Niklas är redan ett känt ansikte i Håbo genom sin tidigare tjänst på arbetsförmedlingen och han har därför också stor kunskap om läget i kommunen. Håbo har låg arbetslöshet, här startas många företag och kommunen har goda förutsättningar i ett nationellt perspektiv. Det finns dock ett behov av att arbeta mer fokuserat med de personer som inte på egen hand kan ta sig ut på arbetsmarknaden och skapa egen försörjning. När en person går från arbetslöshet till en sysselsättning blir det en ekonomisk vinst både samhällsekonomiskt och för den enskilde.

Under mötet blev det en kreativ diskussion kring hur kommun och företag kan samarbeta för hur näringslivet kan bidra till den sociala hållbarheten där alla inkluderas och känner sig delaktiga, med bland annat praktik- och praoplatser.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster