Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grundbelopp till grundskolor och fritidshem

Bidrag som fristående verksamheter får för varje barn fastställs  av ansvarig nämnd inför varje nytt år.

Vad är grundbelopp?

Grundbelopp är den ersättning som bekostar varje barns utbildning. Bidraget betalas av elevens hemkommun.

Bidraget baseras på de medel som kommunen budgeterat för de kommunala grundskolorna. Bidraget sammanställs i en prislista som nämnden fastställer inför varje nytt budgetår.

Bidragsbeloppet avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

Vem får grundbelopp från Håbo kommun?

En fristående skola som är godkänd av skolinspektionen har automatiskt rätt till bidrag.

För att få bidraget utbetalat behöver huvudmannen anmäla till Håbo kommun att man har tagit emot elever som är folkbokförda i kommunen.

Anmälan om grundbelopp - Fristående verksamhet som har barn/elever folkbokförda i Håbo kommun i sin verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utbetalning av grundbelopp och interkommunal ersättning Pdf, 555.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp

En fristående verksamhet kan även ansöka om extra ersättning eller tilläggsbelopp för:

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster