Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Uppföljning av frånvaro och skolplikt

Håbo har ett ansvar att följa upp samtliga elever folkbokförda i Håbo för att kontrollera att deras skolplikt fullföljs.

Om en skolhuvudman har en elev från Håbo kommun som har problematisk frånvaro är skolhuvudmannen skyldig att anmäla detta till hemkommunen.

När ska skolan anmäla till hemkommunen?

Huvudmannen ska anmäla till hemkommunen så snart skolan uppmärksammat att eleven har problematisk frånvaro.

Med problematisk frånvaro avser Håbo kommun:

  • Elev som är frånvarande över 20 %, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.
  • Elev som har varit frånvarande minst 4 veckor utan uppenbar orsak.
  • Elev som har frånvaro som av något annat skäl kan anses problematisk, till exempel stor frånvaro i vissa ämnen.

Använd e-tjänsten Anmälan om problematisk frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska skolan göra?

Det är i första hand den skola där eleven är placerad som är ansvarig för att utreda och vidta åtgärder på grund av omfattande frånvaro. Skolan ska kartlägga och utreda varför eleven är frånvarande.

Läs mer om skolans ansvar vid frånvaro på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster