Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillstånd, regler och tillsyn

Du som driver företag behöver följa många olika lagar. Vissa verksamheter måste anmälas eller godkännas av kommunen eller andra myndigheter innan de får starta. Det kan ibland krävas mer än en anmälan om verksamheten berörs av flera punkter. Om exempelvis en förskola ska startas kan både lokalen och hanteringen av livsmedel behöva anmälas.

En bra vägledning till de viktigaste kraven som lagar och regler ställer på just din bransch får du på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där Skatteverket i samverkan med Tillväxtverket och Bolagsverket informerar om de viktigaste åtaganden för dig som företagare.

Följande verksamheter kan behöva tillståndsprövas eller anmälas hos kommunen innan de startar:

 • Lokaler för hygienisk behandling/pearcing/tatuering, stickande och skärande verksamheter
 • Solarieverksamheter
 • Lokaler för skol- och förskoleverksamhet
 • Livsmedelsverksamheter
 • Köldmedieanläggningar
 • Omhändertagande av eget avfall på egen fastighet
 • Användning av avfall för anläggningsändamål (schaktning)
 • Transport av eget farligt avfall från egen verksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter
 • Sanering av förorenade områden
 • Sanering av byggnader med PCB
 • Spridning av bekämpningsmedel
 • Oljecisterner
 • VärmepumparAvloppsanläggningar
 • Alkoholförsäljning, serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • TobaksförsäljningAutomatspel
 • Brandfarlig vara

På sidan om E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. hittar du de handlingar du behöver för att kunna ansöka eller anmäla din verksamhet.

Tillsyn - kontroll samt förebyggande och stödjande insatser från myndighet

Tillsyn genomförs av myndigheter som arbetar med att kontrollera att lagstiftningen följs men även med förebyggande och med stödjande insatser. Det är framför allt dessa förvaltningar, nämnder och verksamheter som har tillsynsansvar:

 • Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn inom bygglov, miljö, livsmedel, receptfria läkemedel samt alkoholservering och tobaksförsäljning.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • Räddningstjänsten har ansvar för tillsyn kring brandfarliga varor.

Avgifter och taxor för tillstånd och tillsyn

Inom flera områden förekommer avgifter eller taxor för tillstånd och tillsyn. Det gäller exempelvis för serveringstillstånd och för olika tillstånd och tillsyn som är kopplade till miljöområdet.

För ärenden som gäller tillstånd och viss tillsyn inom miljöområdet finns en vägledning som tar upp hur några av de vanligaste ärendena debiteras. Pdf, 573.6 kB, öppnas i nytt fönster.

På sidan "Avgifter och taxor" hittar du mer information om vilka avgifter och taxor Håbo kommun har för olika tillstånd och tillsyner

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster