Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillstånd, regler och tillsyn

Företagsverksamheter regleras i lag och tillstånd måste sökas eller anmälas till kommunen och eller till andra myndigheter. Det kan krävas mer än en anmälan till kommunen om verksamheten berörs av flera punkter. Om exempelvis en förskola ska startas kan både lokalen och hanteringen av livsmedel behöva anmälas.

En bra vägledning till de viktigaste kraven som lagar och regler ställer på just din bransch får du på Verksamt.se, där Skatteverket i samverkan med Tillväxtverket och Bolagsverket informerar om de viktigaste åtaganden för dig som företagare.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande verksamheter ska tillståndsprövas eller anmälas innan verksamheten påbörjas:

 • Lokaler för hygienisk behandling/pearcing/tatuering, med fler "stickande" verksamheter
 • Solarieverksamheter
 • Lokaler för skol- och förskoleverksamhet
 • Livsmedelsverksamheter
 • Köldmedieanläggningar
 • Omhändertagande av eget avfall på egen fastighet
 • Användning av avfall för anläggningsändamål (schaktning)
 • Transport av eget farligt avfall från egen verksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter
 • Sanering av förorenade områden
 • Sanering av byggnader med PCB
 • Spridning av bekämpningsmedel 
 • Oljecisterner
 • Värmepumpar
 • Avloppsanläggningar

Ovanstående anmäls till bygg- och miljönämndennämnden/miljöavdelningen.

 Andra verksamheter som kan behöva tillstånd är:

 • Alkoholförsäljning, serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • Tobaksförsäljning
 • Automatspel
 • Brandfarlig vara

Tillsyn - förebyggande och stödjande insatser från myndighet

Tillsyn genomförs av myndigheter som arbetar förebyggande och med stödjande insatser. Det är framför allt dessa förvaltningar, nämnder och verksamheter som har tillsynsansvar:

 • Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn inom miljöområdet.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • När det gäller servering av alkohol är socialnämnden tillsynsmyndighet.
 • Räddningstjänsten har anvar för tillsyn kring brandfarliga varor.

Avgifter och taxor för tillstånd och tillsyn

Inom flera områden förekommer avgifter eller taxor för tillstånd och tillsyn. Det gäller exempelvis för serveringstillstånd och för olika tillstånd och tillsyner som är kopplade till miljöområdet.

På sidan "Avgifter och taxor" hittar du mer information om vilka avgifter och taxor Håbo kommun har för olika tillstånd och tillsyner

Sidansvarig: Jonathan Tallgård

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster