Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillstånd, regler och tillsyn

Här hittar du information om tillstånd, regler och tillsyn.

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter.

Ibland kan det krävas mer än en anmälan till kommunen om verksamheten berörs av flera punkter (punkterna nedan).

Om exempelvis en förskola ska startas kan både lokalen och själva hanteringen av livsmedel behöva anmälas.  

Följande verksamheter ska tillståndsprövas eller anmälas innan verksamheten påbörjas:

 • Lokaler för hygienisk behandling/pearcing/tatuering, med fler "stickande" verksamheter
 • Solarieverksamheter
 • Lokaler för skol- och förskoleverksamhet
 • Livsmedelsverksamheter
 • Köldmedieanläggningar
 • Omhändertagande av eget avfall på egen fastighet
 • Användning av avfall för anläggningsändamål (schaktning)
 • Transport av eget farligt avfall från egen verksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter
 • Sanering av förorenade områden
 • Sanering av byggnader med PCB
 • Spridning av bekämpningsmedel 
 • Oljecisterner
 • Värmepumpar
 • Avloppsanläggningar

Ovanstående anmäls till bygg- och miljönämndennämnden/miljöavdelningen.

 Andra verksamheter som kan behöva tillstånd är:

 • Alkoholförsäljning, serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • Tobaksförsäljning
 • Automatspel
 • Brandfarlig vara

Tillsyn - samhällets sätt att kontrollera att lagar och regler följs

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att medborgare och verksamhetsutövare följer lagar och regler och på så sätt tar sitt ansvar för miljön och samhällets utveckling.

Tillsynen omfattar rent myndighetsarbete samt förebyggande och stödjande insatser.

Det är framför allt dessa förvaltningar, nämnder och verksamheter som har tillsynsansvar:

 • Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn inom miljöområdet.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • När det gäller servering av alkohol är socialnämnden tillsynsmyndighet.
 • Räddningstjänsten har anvar för tillsyn kring brandfarliga varor.

Avgifter och taxor för tillstånd och tillsyn

Inom flera områden förekommer avgifter eller taxor för tillstånd och tillsyn. Det gäller exempelvis för serveringstillstånd och för olika tillstånd och tillsyner som är kopplade till miljöområdet.

På sidan "Avgifter och taxor" hittar du mer information om vilka avgifter och taxor Håbo kommun har för olika tillstånd och tillsyner

Sidansvarig: Madelene KrantzFrid

2020-05-13

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster