Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@57379d9
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillstånd, regler och tillsyn

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ibland kan det krävas mer än en anmälan till kommunen om verksamheten berörs av flera punkter (punkterna nedan). Om exempelvis en förskola ska startas kan både lokalen och själva hanteringen av livsmedel behöva anmälas.  

Följande verksamheter ska tillståndsprövas eller anmälas innan verksamheten påbörjas:

 • Lokaler för hygeinisk behandling/pearcing/tatuering, med fler "stickande" verksamheter
 • Solarieverksamheter
 • Lokaler för skol- och förskoleverksamhet
 • Livsmedelsverksamheter
 • Köldmedieanläggningar
 • Omhändertagande av eget avfall på egen fastighet
 • Användning av avfall för anläggningsändamål (schaktning)
 • Transport av eget farligt avfall från egen verksamhet
 • Miljöfarliga verksamheter
 • Sanering av förorenade områden
 • Sanering av byggnader med PCB
 • Spridning av bekämpningsmedel 
 • Oljecisterner
 • Värmepumpar
 • Avloppsanläggningar

Ovanstående anmäls till bygg- och miljönämndennämnden/miljöavdelningen

 Andra verksamheter som kan behöva tillstånd är:

 • Alkoholförsäljning, serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • Tobaksförsäljning
 • Automatspel
 • Brandfarlig vara

Tillsyn - samhällets sätt att kontrollera att medborgare och verksamhetsutövare följer lagar och regler 

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att medborgare och verksamhetsutövare följer lagar och regler och med det tar sitt ansvar för miljön och samhällets utveckling. Den omfattar både rent myndighetsarbete samt förebyggande och stödjande insatser.

Avgifter och taxor för tillstånd och tillsyn

Det kan förekomma avgifter eller taxor för tillstånd och tillsyn inom flera olika områden, som exempelvis för serveringstillstånd och för olika tillstånd och tillsyner som är kopplade till miljöområdet. Du hittar du mer information kring vilka avgifter och taxor Håbo kommun har för olika tillstånd och tillsyner på vår sida "Avgifter och taxor".

Sidansvarig:

2017-08-08

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster