Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Alkohol och folköl

För att få sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd. Försäljning eller servering av folköl måste man anmäla till kommunen.

Ansökan

När miljöavdelningen fått din ansökan blir den registrerad. Den får en handläggare som börjar arbeta med den när du har betalat ansökningsavgiften. Handläggaren kontrollerar att alla handlingar finns med och kontaktar dig om något saknas.

Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Telefon: 0171-525 00
E-post: miljoavdelningen@habo.se

Alkohol

För att få ett serveringstillstånd ska du

 • vara minst 20 år
 • vara personligt lämplig
 • vara ekonomiskt lämplig
 • ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter

När du inte behöver tillstånd

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls.

Serveringen sker:

 • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Förändringar i verksamheten

Du som har ett gällande serveringstillstånd måste anmäla planerade förändringar i din verksamhet eller i ditt bolag. Anmälan måste göras innan ändringen sker eftersom den först måste godkännas.

Exempel på förändringar

 • Större ombyggnader i lokalen.
 • Om någon person byts ut eller lämnar bolaget exempelvis när det kommer in nya aktieägare, finansiärer samt om styrelsen i bolaget ändras.
 • Vid förändringar av serveringsansvariga.
 • Om du upphör eller överlåter din verksamhet.
 • Egen kryddning av spritdrycker.
 • Provsmakning om du har ett stadigvarande serveringstillstånd.
 • Namnbyte på bolaget eller restaurangen.

Ändringar som kräver en ny ansökan

Om du gör en ändring av serveringstiderna, utbudet av alkohol eller serveringsytan behöver du göra en ny ansökan. Det gäller också om du vill ändra din servering från slutet sällskap till att gälla allmänheten.

Om du inte anmäler ändringen

Om du inte anmäler ändringen i förväg kommer ett tillsynsärende att öppnas vilket kan leda till att du får beslut om en sanktion. En sanktion beslutas av socialnämnden och de sanktioner som kan meddelas är erinran, varning eller återkallelse av ditt serveringstillstånd.

Vad gäller vid olika typer av serveringstillstånd?

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, för-, huvud- och efterrätter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Det är dock inte tillräckligt med chips, nötter eller liknande.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillstånd kan meddelas om tillredd mat tillhandahålls. Upplåtelse för nyttjande av mark ska finnas eller dispositionsrätt till lokal. Serveringsytan skall vara väl avgränsad och ha ett lämpligt antal sittplatser. Servering av spritdrycker medges inte.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Krav på kök finns inte med tillredd mat måste tillhandahållas.

Tillsynsavgift

Kommunfullmäktige har beslutat om taxeändringar för tillstånd och tillsyn för alkoholservering. Se Håbo kommuns taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölförsäljning samt vissa receptfria läkemedel under relaterad information.

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen krävs bland annat kunskap i alkohollagstiftningen.

Ett kunskapsprov genomförs i kommunen med uppsyn av en kommunalanställd. För att boka tid till kunskapsprovet kontakta miljoavdelningen@habo.se.

Läs mer om kunskapsprovet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsmyndighet

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för servering av starköl, vin och spritdrycker och för servering av folköl klass 2 och för detaljhandel med folköl klass 2.

Folköl

Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det till kommunen. Anmälan om försäljning av folköl ska göras till miljoavdelningen@habo.se.

En lokal där försäljning av folköl sker ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs.

Den som bedriver servering av folköl ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning respektive servering av folköl.

Blankett för registrering av folköl och mall för egenkontroll hittar du här. Länk till annan webbplats.

Personuppgifter

Mer information om hur Håbo kommun hanterar personuppgifter kan du läsa här Öppnas i nytt fönster..

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster