Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Cisterner

Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig själv att se exakt i vilket skick din cistern är. Mindre läckage kan till exempel vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun har tillsyn över att reglerna kring skötsel och hantering av cisterner efterföljs för cistern större än 1 kubikmeter men mindre än 10 kubikmeter.

För cisterner ovan mark, större än 10 kubikmeter, får du vända dig till

Räddningstjänsten i Håbo kommun Länk till annan webbplats.

Installation

Vid installation av cisterner ska skriftlig information om installation av cisterner lämnas till  bygg- och miljönämnden i god tid innan installationen sker. Blankett och information finns under Relaterad information.

Kontroll

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller, installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras. Kontrollen är viktig. Om det uppstår ett läckage som förorenar mark eller byggnad från en cistern som inte besiktigats eller som underkänts kan försäkringsbolaget underlåta att betala kostnader för saneringen.  

Cisterner i mark/ovan mark utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var 12:e år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet 6 år. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll.  

Länk till SWEDAC;s webbplats (mer information) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cisterner inomhus

Inomhuscisterner som kan finnas i en källare eller ett garage ska kontrolleras. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, se länk till Swedac. Kontrollrapporten ska inte skickas till miljöavdelningen utan bara visas upp vid begäran.  

Cisterner inomhus med högre kontrollkrav

Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som en cistern i mark, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana, se ovan. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din cistern, rådgör med ett ackrediterat företag, se länk till SWEDAC. 

Skrotning av cistern, skrotanmälan

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du måste meddela miljöavdelningen när du tar din cistern ur bruk, om det gäller cistern i mark eller cistern utomhus ovan mark. En cistern som inte rengjorts och där påfyllingsrör och avluftningsledning fortfarande finns kvar ska genomgå återkommande kontroll även om den inte används.

Blankett för skrotanmälan finns på den här sidan längst upp till höger under Relaterad information.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från Räddningsverket. 

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster