Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Folköl

Du som bedriver detaljhandel med folköl eller servering av folköl är skyldig att anmäla det till den kommun i vilken försäljningen bedrivs. Du anmäler senast när din verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för att försäljning av folköl ska vara tillåten.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att din butik är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror. Godkännande av livsmedelslokal utfärdas av kommunens miljöavdelning. Ytterligare en förutsättning för detaljhandel med folköl är att du stadigvarande tillhandahåller och försäljer ett brett sortiment av matvaror i butiken.

Kunden ska i butiken kunna köpa varor till en komplett måltid. Det ska dessutom finnas till försäljning ett sortiment av lättdrycker i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Det är inte tillräckligt att bara ha ett sedvanligt kiosksortiment bestående av till exempel glass, godis, chips, kaffe, the, kakor och liknande för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för servering av folköl

För servering av folköl gäller som krav, att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal av kommunens miljöavdelning. Dessutom krävs att mat ska serveras under den tid som folköl serveras. Minimikravet gällande tillhandahållandet av mat vid servering av folköl, kan anses vara uppfyllt om det till exempel serveras pizza, varm smörgås, varmkorv, hamburgare, kebab eller liknande.

Serveringsstället måste även tillhandahålla ett sortiment av lättdrycker, till exempel lättöl, läsk och vatten. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte orsaka några bekymmer ifråga om ordning och nykterhet.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

 • 18-årsgräns
  Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller blir serverad öl har fyllt 18 år.
 • Berusade personer
  Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Langning
  Öl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att ölen är avsedd att överlämnas till någon olovligen.
 • Egentillsyn
  Du som bedriver detaljhandel med folköl eller servering av folköl ska utöva egen tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett skriftligt program som ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken eller serveringen.

Sanktioner

Enligt alkohollagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till person som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat brusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med folköl eller servering av folköl eller meddela varning om alkohollagens bestämmelser inte följs.

Tillsyn

Håbo kommun har register över de försäljningsställen som säljer folköl. Årliga besök genomförs i butiker och på serveringsställen för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

Avgift

Tillsynsavgiften för folköl är 1.335 kronor per år, det vill säga 3% av basbeloppet.

Anmälan

Anmälan om försäljning av folköl ska göras till:

Håbo kommun
Bygg- och miljöförvaltningen

Jonathan Tallgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Alkohol- och tobakshandläggare
Besöksadress: Centrumleden 1
Tel: 0171-525 35

E-post: jonathan.tallgard@habo.se

 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster