Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förorenade områden

Vad är ett förorenat område?

När mark, grundvatten, ytvatten eller sediment innehåller exempelvis olja, bensin eller lösningsmedel kallas området för ett förorenat område. Ett förorenat område kan också vara en byggnad där halterna av föroreningar överskrider gräns- eller riktvärden eller platsspecifika riktvärden.

Vill du veta mer om sanering av förorenade områden?

Den som har förorenat marken ansvarar sedan för att marken saneras. I Håbo kommun är det vanligen miljöenheten (Bygg- och miljönämnden) som bedriver tillsyn över utredning, undersökning och eventuell sanering. Frågor om förorenad mark kan uppstå då en verksamhet läggs ned, när markanvändning och fysisk planering ska göras eller då Länsstyrelsen i Uppsala län har inventerat sådana verksamheter som lagts ned för länge sedan.

Länsstyrelsen har ett regionalt program för sanering av förorenade områden vari de högst klassade (mest risk) områdena listas. Inventeringarna genomförs efter Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO-metodiken).

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster