Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@71e3a23c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grävtillstånd

Grävarbeten som görs i allmän plats för att bibehålla anläggningar, ledningar med mera kräver ett upprättat avtal (grävtillstånd) mellan anläggningsägaren och kommunen. I avtalet regleras ersättningar och andra villkor.

Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.

Ansökan för grävtillstånd och trafikanordningsplan

Innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas ska grävtillstånd sökas och beviljas. Ansökan om grävtillstånd ska göras senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Det ska även upprättas en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och skyltar som ska användas.

Akuta grävningsarbeten får påbörjas utan att ansökan har lämnats in, men den måste då göras i efterhand.

Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen


När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen.

Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Adress: Centrumleden 1,746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

Sidansvarig:

2018-07-19

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster