Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Grävningstillstånd

Grävarbeten som görs i allmän plats för att bibehålla anläggningar, ledningar med mera kräver ett upprättat avtal (grävningstillstånd) mellan anläggningsägaren och kommunen. I avtalet regleras ersättningar och andra villkor.

Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.

Blanketter för grävningstillstånd och trafikanordningsplan

Innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas ska grävningstillstånd sökas och beviljas. Ansökan om grävningstillstånd ska göras senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Det ska även upprättas en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och skyltar som ska användas. Blanketter och information för ansökan om grävningstillstånd laddas ner via vår e-tjänst till höger.

Akuta grävningsarbeten får påbörjas utan att ansökan har lämnats in, men den måste då göras i efterhand.


Sidansvarig:

2015-08-10

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster