Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grävtillstånd och TA-plan

Grävarbeten som görs på allmän plats för att bibehålla anläggningar, ledningar med mera kräver ett upprättat avtal mellan anläggningsägaren och kommunen, ett så kallat grävtillstånd eller schakttillstånd. I avtalet regleras ersättningar och andra villkor. Om grävarbetet påverkar trafiken behöver också en Trafikanordningsplan (TA-plan), upprättas.

Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov. Allmänna platser får i princip inte stängas av för allmänheten.

Ansökan för grävtillstånd och TA-plan

Innan något arbete på allmän platsmark får påbörjas ska grävtillstånd sökas och beviljas. Ansökan om grävtillstånd ska göras senast tre veckor innan arbetet påbörjas. Akuta grävarbeten får påbörjas utan att ansökan har lämnats in, men den måste då göras i efterhand.

Om arbetet påverkar trafiken behöver du också ansöka om en trafikanordningsplan. TA-planen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och skyltar som ska användas.

Du hittar länkar till ansökan under Relaterad information. I ansökan om grävtillstånd kan både ansökan om grävtillstånd och TA-plan göras. I ansökan om TA-plan går det endast att ansöka om TA-plan.

Dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen

När du fyller i en blankett för ansökan om tillstånd lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen.

Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Adress: Centrumleden 1,746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna bevilja grävtillstånd. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på håbo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster