Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hygienlokaler

En hygienlokal är en verksamhet som erbjuder allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling.

Vissa lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling måste anmälas till miljöavdelningen innan de kan starta medan andra inte behöver det.

Anmälningspliktiga verksamheter är sådana som innebär risk för blodsmitta genom att använda skärande/stickande verk­tyg i samband med behandlingen. Gemensamt för alla, oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte, är att de ska uppfylla kraven i miljöbalken. Miljöavdelningen kontrollerar detta genom sin tillsyn. Nedan räknas några exempel på yrkesmässig hygienisk behandling upp.

Ny lag som kan påverka dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet

I maj 2021 beslutade riksdagen om att införa en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär bland annat förändringar i anmälningsplikten för vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

I samband med att den nya lagen börjar gälla sker en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

Anmälningspliktigt (stickande/skärande)

 • Akupunktur
 • Piercing
 • Tatuering
 • Kroppsmodifiering
 • Medicinsk fotvård
 • Injektionsbehandling (ex utslätande av rynkor)
 • Ta hål i öronen
 • Diatermi (används vid ex hårborttagning)
 • Rakkniv mot huden
 • Håltagningspistol
 • Manikyr och pedikyr (vid användande av skärande instrument)

Ej anmälningspliktigt

 • Hårvård
 • Skönhetsbehandling och hudvård
 • Sjukgymnastik
 • Massage och zonterapi
 • Naprapati och kiropraktik
 • Laserbehandling
 • Manikyr och pedikyr (ej skärande instrument)

Anmälan

Tänker du starta en anmälningspliktig verksamhet är det viktigt att du anmäler det till miljöavdelningen innan du öppnar, annars måste du betala en miljösanktionsavgift. Ny verksamhet i redan anmäld lokal är också anmälningspliktig. Anmäl senast 6 veckor innan du planerar att öppna.

Kontakta miljöavdelningen även vid ändringar. Tillbyggnader eller fler utövare i lokalen kan vara anmälningspliktig. Du kan även behöva tillstånd från andra avdelningar så som bygglovavdelningen om du bygger om eller bygger till.

Anmälningsblankett, inklusive vilka uppgifter om lokalen som ska bifogas, finns hos miljöavdelningen och på webbplatsen under "E-tjänster och blanketter".

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av anmälan. Avgifterna har beslutats av kommunfullmäktige. Se kommunens taxa under relaterad information.

Egenkontroll

För att visa att du som verksamhetsutövare har tillräckliga kunskaper om sin verksamhet måste alla anmälningspliktiga verksamheter ha ett dokumenterat egenkontrollprogram.

Du ska själv kontrollera att din verksamhet uppfyller myndigheternas krav. Se socialstyrelsens information om egenkontroll under Relaterad information.

Kosmetiska produkter

Säljer du även kosmetiska produkter till dina kunder måste produkterna följa regler för innehåll, märkning med mera. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

På Socialstyrelsens webbplats hittar du mer information om vad du bör tänka på innan du startar din verksamhet - klicka på länkarna under "Läs även".                          

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster