Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Markupplåtelse - tillstånd för nyttjande av offentlig plats

Håbo kommun är förvaltare av offentlig plats (exempelvis torg, gator, parker eller badplatser och idrottsplatser). Om du som företagare eller privatperson vill använda den offentliga platsen för ett ändamål som platsen inte är avsedd för behöver du ha tillstånd från Polismyndigheten.

Exempel på sådant som kräver tillstånd är:

  • Uppställning av bord, tält eller scen
  • Reklamskyltar
  • Uteservering
  • Container
  • Evenemang
  • Byggetablering
  • Byggställning

Tillstånd behövs dock inte om platsen endast tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig omfattning samt utan att inkräkta på annat tillstånd.

Ansökningsprocessen

En ansökan om tillstånd görs till Polismyndigheten, som ser över lämpligheten och samråder med kommunen. I samband med detta har kommunen rätt att ställa krav för att säkerställa bl.a. god tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet på den offentliga platsen. Tänk på att ansöka i god tid och att Polismyndigheten först behandlar en tillståndsansökan när ansökningsavgiften är betald.

På Polismyndighetens hemsida hittar du ansökansblanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När upplåtelse sker kan det förutom polistillstånd krävas tillstånd från andra myndigheter. Exempelvis kan en uteservering kräva en registrering hos kommunen för försäljning av livsmedel ("Registrering av livsmedelsanläggning") och om alkohol ska få serveras krävs ett serveringstillstånd.

Andra tillstånds som kan krävas kan du läsa mer om via dessa länkar:

Tillstånd för plats som inte är detaljplanelagd

För platser som inte är detaljplanelagda krävs det inte tillstånd från polisen utan kommunen kan behandla ansökan direkt. Mer information hittar du under Marknadsplatser och torghandel.

Frågor?

Vid frågor om kommunens hantering var god kontakta Gatu- och parkavdelningen på gata@habo.se eller kommunens Kontaktcenter, 0171-525 00.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster