Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bullerstörningar

Buller från byggarbeten

Byggarbeten pågår under en begränsad tid. Av det skälet får omgivningen gå med på högre buller från byggverksamhet än från till exempel befintlig industri eller buller från trafik. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från byggarbetsplatser.

NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.

NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
OmrådeHelgfri måndag- fredag Lördag, söndag och helgdag  Samtliga dagar  
 Dag 07-19 LAeqKväll 19-22  LAeqDag  07-19 LAeqKväll 19-22 LAeqNatt 22-07 LAeq LAFmax 
Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus(vid fasad) 60 dBA50 dBA50 dBA45 dBA45 dBA70 dBA
Inomhus (bostadsrum) 45 dBA35 dBA35 dBA30 dBA30 dBA45 dBA
Vårdlokaler Utomhus(vid fasad) 60 dBA50 dBA50 dBA45 dBA45 dBA-
Inomhus45 dBA35 dBA35 dBA30 dBA30 dBA45 dBA
Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad) 60 dBA-----
Inomhus 40 dBA-----
Arbetslokaler för tyst verksamhet 70 dBA-----
1) Utomhus (vid fasad)       
Inomhus 45 dBA-----

1) Med arbetslokaler menas lokaler som inte har bullrande verksamhet. Och med krav på obruten koncentration eller behov att kunna tala obesvärat, exempelvis kontor.

När verksamhet pågår bara en del av en period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid verksamheten pågår. Till exempel under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med buller som tex pålning, spontning och borrning. 

För verksamhet med begränsad varaktighet under högst två månader, till exempel spontning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör man kunna acceptera upp till 10 dBA högre nivåer. Detta bör ändå inte gälla kvälls- och nattetid.

Om verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få gå upp till sammanlagt högst 10 dBA.

Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2018-07-19

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster