Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW.

IMer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För vissa förbränningsanläggningar finns krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Förordning med särskilda bestämmelser

Sedan den 1 juni 2019 gäller förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten i förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

Registrering

Lämna in blanketten för registrering till miljöenheten via mail eller post, se under relaterad information.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet

Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  • mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  • mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas..

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar i Håbo kommun som bygg- och miljönämnden har registrerat.

  • E.ON Mälarkraft Värme AB - en temporär anläggning i Västerskog/Logistik Bålsta
  • Bröderna Fraimans inudstritvätt AB - en fast anläggning på Väppeby 7:236

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster