Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Krossning av sten och grus

Anläggningar för sten- och gruskrossning måste anmälas om de ska ställas upp inom detaljplanelagt område. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten (bygg- och miljönämnden i Håbo Kommun) senast sex veckor innan krossningen påbörjas. Anmälningsblankett finns längs ner på sidan.

När en anmälan om krossning kommer in till bygg- och miljönämnden skickas ett brev ut till verksamhetsutövaren med uppmaningen att ta kontakt med handläggare för att bestämma en tid för syn av den plats där krossningen ska utföras. Vid synen kompletteras anmälan. Därefter skickas den till boende och verksamheter som ligger närmre än 500 meter från platsen för krossningen. Boende och verksamheter brukar få 2-3 veckor på sig att lämna synpunkter på anmälan.

När tiden för att lämna synpunkter har passerats fattar bygg- och miljönämnden beslut om förbud eller försiktighetsmått eller lämnar anmälan utan åtgärd beroende på vilka synpunkter som kommit in och hur nära grannar krossningen ska ske. Exempel på föreläggande om försiktighetsmått vid krossning kan ses i länk nedan.

Krossanläggningar som ska anmälas enligt 9 kapitlet miljöbalken

Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten är lokaliserad inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser

 Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten är lokaliserad utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och verksamheten bedrivs under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperion.
Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2018-07-19

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster