Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Starta ny livsmedelsverksamhet

En hand håller i tallrik med kött, grönsaker och sås.

Verksamheter och företag som hanterar livsmedel ska vara registrerade hos kommunens miljöavdelning. Anmälan om registrering ska göras minst två veckor innan verksamheten startar. Registreringen görs för att miljöavdelningen ska få kännedom om att verksamheten finns och kunna bedriva tillsyn.

Registrering av livsmedelsanläggningar

Livsmedelsbutiker, restauranger, pizzerior, cateringföretag, caféer, skol- och förskolekök ska registreras. Även företag som transporterar och förvarar livsmedel betraktas som livsmedelsföretag och ska registreras.

Om livsmedel hanteras av en annan huvudsaklig verksamhet och i liten omfattning krävs ingen registrering. Exempelvis om en bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder. Livsmedelshantering ett mindre antal gånger per år av privatpersoner kräver inte heller registrering.

Godkännande

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som är livsmedelsföretag. Den som regelbundet producerar och säljer sina primärprodukter till andra företag eller direkt till konsumenter ska registrera sin verksamhet hos länsstyrelsen i det län där produktionen i huvudsak bedrivs. Andra verksamheter utanför primärproduktionen, till exempel gårdsförsäljning eller torgförsäljning av primärprodukterna ska vara registrerade hos kommunen.

Övriga tillstånd

Det kan krävas bygglov för nya livsmedelsverksamheter, kontakta bygglovavdelningen och fråga.

Om verksamheten ska servera alkohol så krävs serveringstillstånd från bygg- och miljönämnden.

Fettavskiljare kan krävas och frågor kring fettavskiljare besvaras av kommunens miljöavdelning.

Ny lokal

Vid första tillsynbesöket av en registrerad livsmedelsverksamhet gör miljöenheten en bedömning om lokalen är lämplig för verksamheten.

Det är viktigt att företaget har kunskap om vad som krävs av en lokal eftersom det kan bli dyrt att göra ändringar i efterhand.

Sortimentet kan också begränsas om lokalen inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

På livsmedelsverkets webbplats SLV.se finns information om vad som krävs för olika typer av livsmedelslokaler.

Kontakta gärna miljöavdelningen när en ritning är framtagen så att företaget och miljöavdelningen är överens innan lokalen är byggd.

Ägarbyte och ändringar

Nedläggning av verksamhet av verksamhet, ny ägare eller andra ändringar av verksamheten ska alltid anmälas till miljöenheten. Observera att ändringar kan påverka den årliga avgiften.

E-post:
miljoavdelningen@habo.se 

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster