Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tobak, Tobaksfria nikontinprodukter, E-cigaretter och påfyllningsbehållre

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Vid tobaksförsäljning ska Tobakslagens, "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" bestämmelser efterlevas.

Ansökningsplikt 

Du måste ha tillstånd för att sälja tobaksvaror. Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror” Pdf, 339.3 kB, öppnas i nytt fönster. som även ligger under "Relaterad information". När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram, se blankett ”Egenkontrollprogram tobaksförsäljning”. Pdf, 308.2 kB, öppnas i nytt fönster.

När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Telefon: 0171-52500
E-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd. En handläggare börjar arbeta med ansökan när du har betalat ansökningsavgiften. Se taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölförsäljning samt vissa receptfria läkemedel.

Tillsyn

Håbo kommun genomför kontinuerligt tillsynsbesök. Polisen är också tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror.

Ansvar

Du som säljer tobaksvaror och e-cigaretter ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det finns rutiner för ålderskontroll så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller till fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Detaljhandel och Partihandel för tobaksvaror

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den som har tillstånd för sådan handel.

Partihandelstillstånd utfärdas av kommunen där ditt företag har sitt säte/kontor eller av den kommun där ditt företag har ett fast driftställe till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandel och partihandel).

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till kommunen Pdf, 184.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller även för dig som sålt produkterna innan, och har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.Tillsammans med anmälan ska du även lämna in ett egenkontrollprogam.

Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Läs mer om regler för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på folkhälsomyndighetens hemsida, se länk här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökfria utomhusmiljöer

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär också att det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler, vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, inom inhängande idrottsplatser och vid lekplatser som allmänheten har tillträde till. Läs mer om rökfria miljöer här Öppnas i nytt fönster..

Receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till läkemedelsverket, se länk här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna har tillsynsansvar för kontroll av att reglerna för handel med vissa receptfria läkemedel följs och rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster