Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tobak

Vid tobaksförsäljning ska Tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna tobak till person som inte fyllt 18 år.

Ansökningsplikt 

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har ansökt om att försälja tobaksvaror hos Håbo kommun. Ansökan görs på blankett under "Relaterad information". Läs vidare nedan, "Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019".

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Håbo kommun har register över de försäljningsställen som säljer tobak och genomför kontinuerligt tillsynsbesök. Från år 2010 är polisen ny tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs.

Ansvar

Du som säljer tobaksvaror och e-cigaretter ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det finns rutiner för ålderskontroll så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller till fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Regler för tobaksförsäljning

Nya regler i tobakslagen innebär strängare krav för försäljning och marknadsföring av tobaksvaror. De nya bestämmelserna är:

  • Obligatorisk skyltning om åldersgränsen på varje försäljningsställe. Skylten ska vara placerad i anslutning till kassan och vara tydlig och klart synbar.
  • Tillhandahållande av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter eller obefintlig märkning, kan ge straff i form av böter eller fängelse i sex månader. Eftersom överträdelse av bestämmelsen faller under allmänt åtal måste kommunen underrätta polisen. Det räcker med att oriktiga märkta cigarettpaket finns i butiken för försäljning för att det ska vara fråga om brott mot bestämmelsen.
  • Förbud mot tobaksreklam utanför försäljningsstället eller i skyltfönster. Kommunen har tillsynen över marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsstället.
  • Tobaksförsäljare ska ta fram egentillsynsprogram. Den som säljer tobaksvaror till konsumenter ska utöva egentillsyn över försäljningen och ta fram ett lämpligt program för detta. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska arbeta fram ett program där det framgår hur denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i Tobakslagen följs. Syftet med egentillsynen är främst att säkerställa att åldersgränsen efterlevs.

Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019

Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblankett finns på denna sida under "Relaterad information". När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Avgiftens storlek framgår nedan. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan
Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer
I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Avgifter

Läs i aktuell taxa. Pdf, 921 kB.

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobak ska göras på blanketterna under "Relaterad information". Egenkontrollprogram ska bifogas. Anmälan skickas till:

Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster