Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Partihandlare för tobaksvaror

Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019

Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Dina skyldigheter som partihandlare
Om du har frågor om de nya reglerna kontaktar du din kommun
Från den 1 november 2019 krävs partihandelstillstånd. Partihandlare kan redan från den 1 juli 2019 ansöka om partihandelstillstånd hos kommunen. En ansökan måste ha kommit in till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobaksvaror. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. Vid ansökan ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om partihandelstillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Det räcker inte att du är registrerad hos Skatteverket. Du måste även ha ett partihandels-tillstånd från kommunen. Partihandelstillstånd utfärdas av kommunen där ditt företag har sitt säte/kontor eller av den kommun där ditt företag har ett fast driftställe till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandel och partihandel).

Kommunens behandling av ansökan
Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Vid denna lämplighetsprövning ska kommunen hämta information från Polismyndigheten och Tullverket. Kommunen kan även be dig att lämna uppgifter från andra myndigheter som exempelvis Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror tills dessa att kommunen har beslutat om tillståndet.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Du är ansvarig för att

  • ge din personal de kunskaper som behövs för att kunna följa den nya lagen
  • alla tobaksvaror som säljs vidare till detaljhandeln har korrekt märkning
  • undersöka om detaljhandeln, som du säljer varor till, har ett detaljhandelstillstånd från kommunen.

Anmälan

Ansökan om partihandelstillstånd ska göras på blanketterna under "Relaterad information". Egenkontrollprogram ska bifogas. Anmälan skickas till:

Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
74680 Bålsta

Tel: 0171-525 00
E-post miljoavdelningen@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster