Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bli leverantör åt Håbo kommun

Genom att lära dig mer om offentlig upphandling kan du bli en leverantör åt Håbo kommun. Håbo kommun genomför ca 80 upphandlingar per år. Det omfattar varor, tjänster och entreprenader.

Vi annonserar våra upphandlingar elektroniskt i vårt upphandlingssystem. Idag använder vi oss av Kommers eLite.

Bevaka upphandlingar

För att inte missa informationen om pågående upphandlingar, kan man logga in på kommunens upphandlingssystem Kommers. Då får man ett meddelande varje gång en ny upphandling annonseras som rör kommunen och/eller andra kommuner som använder samma databas.

Kom ihåg att när upphandlingen är annonserad kan kommunikation endast ska via upphandlingssystemet.  En av de viktigaste delarna i lagen om offentlig upphandling är att vi måste behandla alla leverantörer på samma sätt. Om du inte förstår eller om vi är otydliga - ställ frågor i god tid!

Gör så här för att komma igång:

Registrera dig

Se till att du registrerar dig på den kostnadsfria leverantörsportalen www.kommersannons.se/elite Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Säkerställ att uppgifterna om ditt företag och dina kontaktuppgifter är kompletta och korrekta då dessa används vid kontroll av företaget. E-postadressen är ditt inloggningsnamn och används även för notifiera om ändringar sker, till exempel kompletteringar, nya frågor & svar eller förlängd anbudstid. Lösenordet bestämmer du själv.  Första gången du registrerar dig så kommer du att få ett e-postmeddelande för aktivering av kontot. Detta kan ta en stund. Om inget meddelande kommer kontrollera först att det inte hamnat i spam-filtret innan du kontaktar Primona Support.

Behöver du hjälp

Om det är något du inte förstår angående hur systemet Kommersannons Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fungerar så kan du ställa en fråga till Kommers Support via e-post: support@primona.se eller via telefon: 08-612 34 53.

Anmäla intresse till upphandlingen

Anmäl intresse för upphandlingen. Låt ”Skicka ett e-postmeddelande till mig om annonsen uppdateras” förbli ibockad så att du får uppdateringar om upphandlingen. Du kan ändra inställningar för upphandlingar du vill få uppdatering om i din användarprofil som du hittar via ditt inloggningsnamn uppe till höger.

Riktad förfrågan

Om det är en riktad förfrågan så måste du använda exakt det konto / den e-postadress som förfrågan skickades till.

Kontrollera noggrant

Läs förfrågningsunderlaget och kontrollera upphandlingsform och tidsfrister. Läs även noggrant igenom de medföljande kommersiella villkoren.

Om ni hittat underlag på någon annan annonsplats så är det fortfarande informationen på www.kommersannons.se/elite som gäller och inget annat.

Har du frågor eller kompletteringar

Om det är något du inte förstår om innehållet i upphandlingen så ställ en fråga till upphandlaren via Förfrågningsunderlag>Frågor & Svar för upphandlingen. Kom ihåg att fråga, innan tidpunkten för frågor har gått ut!

Kontrollera emellanåt om kompletteringar eller svar på andras frågor inkommit. Det händer att e-post hamnar i spam-filter. Kompletteringar beskrivs under Förfrågningsunderlag>Kompletteringar. Under Förfrågningsunderlag>Dokument kan eventuella ytterligare dokument ha lagts till. Dokument visas med datum och klockslag.

Att lämna anbud

Svara på samtliga frågor i underlagets avsnitt krav och kriterier. Om e-anbud ska lämnas så ska svaren ske under menyn Anbud>Anbudsformulär. I annat fall sker svar i dokument som laddas upp under Anbud>Anbudsdokument.

Lämna aldrig reservationer!

Glöm ej att ladda upp eventuella dokument som efterfrågas.

Sekretess

Begär sekretess om du anser att det är viktigt. Skriv sekretessmaterialet i en särskild bilaga. Kommunen gör en sekretessbedömning och har rätt att avslå sekretessbegäran. Skriv tydlig motivering för att underlätta.

Anbudspris

Kontrollera att du lämnar rätt pris. Om pris efterfrågas i formulär under Anbud>Anbudspris på www.kommersannons.se/elite så ska priser lämnas där. I annat fall ska det lämnas i prisbilagan som laddas upp som dokument under Anbud>Anbudsdokument. Obs! Lämna priser på allt som efterfrågas. Undantaget är om deloffert är tillåtet.

Lämna in anbudet i tid

Uppfyll angiven tid för anbudets giltighet. Anbud får enligt förvaltningslagen lämnas fram till klockan 24.00, men chansa aldrig med att lämna in sent! Det kan vara en hög belastning på servrar om många lämnar e-anbud samtidigt. Exakt klockan 24:00 låses systemet för anbudsinlämning! E-anbud som lämnas är låsta för förändringar och osynliga för kommunen tills sista anbudsdagen har passerats och formell anbudsöppning sker.

Förtydligande

Under utvärderingen så kan upphandlaren ställa krav på förtydligande. Dessa frågor kommer att ställas till den kontaktperson som lämnar in anbudet och meddelandet notifieras normalt via e-post. Det är viktigt att dessa frågor  besvaras omgående. Det är viktigt att företaget har en kontaktperson, som kan bevaka e-posten även under denna tid. Kontakta kommunen bara i undantagsfall, om ni behöver byta kontaktperson!

Ändringar i förfrågningsunderlaget

Om kommunen ändrar i förfrågningsunderlaget och ni redan lämnat in anbudet så kommer kontaktpersonen att få en påminnelse via e-post. Om det gjorts en ändring som påverkar ert anbudssvar så måste ni återkalla anbudet, ändra anbudet och lämna in det igen. Ert anbud riskerar annars att bli diskvalificerat om det inte är komplett!  Återkallande och inlämning igen av anbud sker under Anbud>Anbudinlämning.

Glöm därför inte bort att bevaka upphandlingen under hela annonseringstiden och ha rätt kontaktperson angiven för er e-post.

Lämna uppgift om det ska vara en annan kontaktperson under avtalstiden.

Lämna uppgift vem som ska underteckna avtalet om ni vinner upphandlingen.

Se dina inlämnade anbud

Du kan när som helst se dina påbörjade och inlämnade anbud respektive anbudsansökningar på www.kommersannons.se/elite Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Dina leverantörssidor>Visa dina anbud. Du måste vara inloggad för att se detta.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster