Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flera regler styr kommunens inköp

De huvudsakliga upphandlingsreglerna som kommunen har att följa är lag om offentlig upphandling, LOU (2007:1091) och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (2007:1092)

LOU anger en gräns för upphandlingar som ska annonseras. Har avtalet ett värde som är lägre än ca 505 800kr ( gäller sedan 1 juli 2014) behöver upphandlingen inte annonseras. Då genomförs en så kallad direktupphandling utan annonsering på webben. Upphandlingarna under värde kan kommunen ändå annonsera om kommunen beslutar det.

Om du inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut

Från det att tilldelningsbeslut lämnats skall det gå minst 10 dagar innan avtal får tecknas. Under den här tiden innan avtal tecknats har den anbudsgivare som anser att upphandlingen handlagts på ett felaktigt sätt möjlighet att begära överprövning av beslutet hos förvaltningsrätten i Uppsala.

Om du som anbudsgivare inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut där avtal redan är tecknat med annan anbudsgivare, kan du väcka talan (klaga) vid allmän domstol (tingsrätt).

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen. Uppgifter om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlag/lämnat anbud får t ex inte lämnas ut.

När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretessen kan dock fortsätt att gälla i vissa fall, t ex till förmån för det allmänna eller enskilda, se Offentlighets- och sekretesslagen 31:16-19.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga till Kammarrätten.

Tillsyn

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.  

Kommunens riktlinjer

Kommunens egna riktlinjer för upphandling finns att i Upphandlingspolicyn. Kommunfullmäktige tog fram en ny policy och nya riktlinjer för upphandling och inköp i december 2013. (länk till dokumentet)

Tips om upphandling

Bra tips finns att läsa på Kammarkollegiets hemsida Upphandlingsstöd. Där finns steg-för-steg information och annat intressant att läsa.

RELATERADE SIDOR & DOKUMENT

Konkurrensverketlänk till annan webbplats (extern webbplats, öppnas i öppnat nytt fönster)

Sidansvarig: Jan Treffenberg

2017-09-26

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster