Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter för äldreomsorg

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 575 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Det här beloppet gäller för år 2024.

Hur stor avgiften blir för dig beror på vilka inkomster och utgifter du har. Du kan ange den här informationen i vår e-tjänst om du önskar att vi gör en beräkning av din vård- och omsorgsavgift. Du hittar e-tjänsten längst ner på den här sidan.

 • Trygghetslarm kostar 210 kronor per månad
 • Omvårdnad på korttidsboende kostar 84 kronor per dygn
 • Hemsjukvård debiteras med 420 kronor per månad. Har den enskilde även hemrehabilitering ingår kostnaden för hemsjukvård i hemrehabiliteringskostnaden.

Taxorna ovan gäller från den 1 januari 2024. Kostnaderna ingår i maxtaxan.

‌Avgifterna räknas upp 1 januari varje år relaterat till prisbelopp.

Avgiftsnivå

Omfattning av beviljade insatser

Maxavgift kronor/månad

Nivå 1

Max 4 timmar och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

386 kronor

Nivå 2

Från 5 tim till 9 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

901 kronor

Nivå 3

Från 10 tim till 14 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 416 kronor

Nivå 4

Från 15 tim till 24 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 802 kronor

Nivå 5

Från 25 tim till 34 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

2 189 kronor

Nivå 6

Över 35 tim biståndsbedömd hemtjänst/månad

2 575 kronor

För att se din avgift, se ditt senaste biståndsbeslut och ditt angivna avgiftsutrymme.


Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den omsorgsavgift som tas ut för hemtjänst, vård- och omsorgsboende. Avgiften för 2024 kan som mest bli 2 575 kronor per månad.

Om du har skickat in blanketten Inkomstblankett med begärda bilagor kan ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga) beräknas. För att räkna ut avgiftsutrymmet utgår avgiftshandläggaren från din bruttoinkomst. Därefter görs avdrag för skatt, kostnader för boendet samt levnadskostnader (minimibelopp). Det som blir kvar utgör ditt avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Betalningsförmågan jämförs sedan med taxan på de insatser du beviljats, se avgiftstabellen. Observera att det inte tas hänsyn till privata skulder vid beräkning av avgiftsutrymme.

Så här räknas alltså avgiften ut:

+ Bruttoinkomster, inklusive eventuellt bostadstillägg
– Skatt
– Bostadskostnad
– Levnadskostnader (minimibelopp)

= Betalningsförmåga (avgiftsutrymme)

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen. Det är 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 761,50 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor.

Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor ex färdtjänst
 • Tandvård
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel

Har du kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnader ska då vara varaktiga under större delen av året och överstiga 200 kronor per månad.

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan hämtas automatiskt upp av avgiftshandläggaren. Har du inkomster utöver dessa är du skyldig att själv uppge dem.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Till exempel:

 • Lön
 • Pension
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Livränta

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer.

Du som permanent flyttar in på vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din hemtjänstavgift/omsorgsavgift beräknas i högst tre månader.

Övriga taxor

Måltider på äldreboende kostar för samtliga måltider 3 900 kronor per månad.
Måltider på korttidsboende kostar för samtliga måltider 100 kronor per dygn.

Måltider på dagverksamhet kostar för frukost, lunch och mellanmål 76 kronor per dag.
Omsorgsavgiften är 31 kronor per besök. Denna avgift ingår i maxtaxan.

 • Manuell rullstol
  Manuell rullstol nummer ett och två är avgiftsfria.

 • Elrullstol
  Elrullstol har ingen avgift om man inte kan använda manuell rullstol på grund av sitt funktionshinder, annars 126 kronor per månad.

 • Rollator
  Rollator nummer ett och två är avgiftsfria.

Du som reser betalar 35 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor. Betalning görs direkt till chauffören.

När det gäller riksfärdtjänst betalar den resande en avgift som motsvarar normal resekostnad med allmänna färdmedel. För resande under 26 år och för studerande som har Centrala studiestödsnämndens CSN-kort är avgiften 70 procent.

Läs mer om färdtjänstresor och avgifter

Ansökan och kontakt

För ansökan, frågor eller mer information kan du kontakta vård- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare.

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster