Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Levnadsberättelsen stärker den personcentrerande vården

En levnadsberättelse är ett dokument där brukaren själv, eller dennes anhöriga, fyller i en berättelse om personen utifrån olika frågeställningar, exempelvis dennes livshistoria, familj, vanor, roller, värderingar och viktiga händelser. Det kan vara alltifrån vilken mat som uppskattas, hur kaffet ska smaka eller hur arbetslivet och yrkesvalet har sett ut.

- Genom att känna till brukarens historia, värderingar och vanor är det lättare för till exempel personalen att möta personen utifrån detta och ge en personcentrerad vård. Om personen har svårt att minnas sitt eget liv kan levnadsberättelsen hjälpa personen att få en stunds klarhet och personalen kan stödja personen i dennes identitet, förklarar Suzanne Himo, sjuksköterska och demensvårdsutvecklare i demensteamet.

Fokus på här och nu

En levnadsberättelse kan vara utformad på olika sätt, varje kommun eller verksamhet avgör själv hur den ska utformas och se ut. I Håbo kommun ligger levnadsberättelsens fokus mest på här och nu. Exempelvis vad man tycker om, hur man vill ha sina dagliga rutiner och sin vård. Tanken är att levnadsberättelsen ska vara ett levande dokument som fylls på och läses över tid.

- Vi har lagt fokus på nutid och går sedan bakåt i tiden i dokumentet. Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för den personcentrerade vården som ska utgå från personens egen upplevelse där vanor, integritet och egen upplevelse är viktiga faktorer. Om vi som personal inte vet något om den vi möter är det svårt att ge en personcentrerad vård, säger Maud Brantlind, arbetsterapeut i demensteamet.

En tidigare version har provats och utvärderats av brukare, personal och anhöriga

Att ha en levnadsberättelse som ett arbetsverktyg är inget nytt utan ett etablerat arbetssätt inom äldreomsorgen i Sverige. Med demensteamets kompetens har Håbo kommun ett gemensamt dokument som kan användas i kommunens alla verksamheter inom äldreomsorgen.

- Vi fick i uppdrag att utforma en gemensam levnadsberättelse. Vi tog fram ett förslag som demensombuden i kommunen gav respons på. Vi provade sedan dokumentet på Solängens nyöppnade avdelning där personal, brukare och anhöriga fick ge respons. Dokumentet har omarbetats en del under resans gång fram till det nu färdiga dokumentet, säger Suzanne Himo och Maud Brandlind.

Levnadsberättelsen ska finnas tidigt i vårdskeendet

Den nya levnadsberättelsen infördess i äldreomsorgen under hösten 2015. Demensteamets förhoppning är att dokumentet ska komma in tidigt i vården och vara tillgängligt innan insatser och hjälp sätts in. Det ger brukaren större möjligheter att själv vara med och utforma och bidra till sin historia samt själv avgöra vad man tycker är viktigt att andra vet.

- Vår förhoppning är att levnadsberättelsen kommer att finnas tillgänglig även innan brukaren behöver hjälp så att han eller hon kan vara med och själv utforma sin historia. Exempelvis genom att den fylls i redan när man bor kvar hemma. Vårt mål är att biståndsenheten och hemtjänsten ska vara de enheterna som först introducerar levnadsberättelsen. Även LLS-verksamheten har visat intresse för dokumentet. Vi ser framemot att levnadsberättelsen implementeras i alla verksamheter och blir ett viktigt dokument i vården av våra äldre, säger Suzanne Himo och Maud Brantlind.

Här kan du läsa mer om demensteamet »

Här kan du bläddra i levnadsberättelsen »PDF

Sidansvarig: Erik Johansson

2017-11-30

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster