Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bistånd SoL och LSS

Din rätt till vård, omsorg och service

Vem kan få hjälp?

- Ditt hjälpbehov avgör.

Bistånds- och LSS-handläggarna har som uppdrag att utreda, bedöma och på delegation fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rätt till bistånd?

För att få reda på om du har rätt till bistånd/hjälp måste du ansöka hos kommunen. Socialnämnden ansvarar för att ansökan prövas, så kallad biståndsbedömning.

Kommunen kan bevilja olika omvårdnadsinsatser och service. För att få hjälp, krävs det att den enskilde själv ansöker om hjälpen. Kommunen får inte ge stöd om den enskilde inte har begärt det.

Alla har rätt att ansöka om hjälp. Kommunen har sen att utreda och bedöma om ansökan kan beviljas utifrån, dels gällande lagstiftning och dels kommunens regelverk. 

Om kommunen kommer fram till att du inte är berättigad till det du ansökt om kan du överklaga beslutet till länsrätten. Läs mer under rubriken Mer om Dina rättigheter och Rätt att överklaga.

Så ansöker du om bistånd

Om du vill göra en ansökan så är du välkommen att vända dig till Myndighetsenhetens biståndsbedömare.

Telefon 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag E-post: socialnamnden@habo.se

Att överklaga ett biståndsbeslut

Om du önskar att överklaga ett biståndsbeslut så måste du göra det inom tre veckor från den dagen du fick beslutet. En överklagan görs genom att du skriver ett brev och sänder med följande uppgifter till kommunen.

  • Personuppgifter
  • En besvärshänvisning ska vara bifogad (när du får ditt beslut)
  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Bifogade handlingar som du menar stödjer din uppfattning 
  • Om ett ombud anlitas ska även en fullmakt bifogas

Överklagan måste även signeras av den berörda. Kommunen går igenom din överklagan och tar sedan ett beslut. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet så kommer kommunen skicka överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Sidansvarig: Marie Rönnqvist Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster