Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mer om dina rättigheter

Nämnden får inte börja utreda ditt behov av äldreomsorg utan att du först har ansökt om bistånd. Du har också full rätt att tacka nej till hjälp.

Sekretess

Uppgifter om dina personliga förhållanden skyddas av sekretesslagen och av bestämmelse om tystnadsplikt. Dokumentation från biståndsbedömningen får inte lämnas ut till någon obehörig utan ditt samtycke. Du har rätt att själv ta del av innehållet. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Din rätt till hjälp

Socialtjänstlagen (SoL) och 4 kap. 1 § säger:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” 

Respekt

All vård och omsorg ska präglas av respekt för individens integritet och självbestämmande. I socialtjänstlagen står att ”biståndet skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde”. Biståndet ska stärka dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett självständigt liv.

Rätt att överklaga

Om du anser att du fått ett felaktigt beslut av Håbo kommun i din ansökan, har du rätt att överklaga beslutet. Du kan vända dig till din handläggare som hjälper dig i ditt överklagande. Du hittar mer information i fliken till vänster


Sidansvarig: Marie Rönnqvist Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster