Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Åtgärder inom hemtjänsten

Med anledning av den senaste tidens oro och funderingar i samband med att hemtjänstföretaget Buurtzorg sade upp avtalet med Håbo kommun, vill vi berätta vad vi har gjort och vad vi planerar att göra framöver för att våra brukare ska få en så bra och väl fungerande hemtjänst som möjligt.

Uppdatering kring hemtjänsten

Arbetet med kvalitetssäkring inom hemtjänsten fortskrider. Under vecka 30 har antalet inkomna samtal med klagomål/synpunkter samt registrerade avvikelser successivt sjunkit.

  • Rekryteringen fortsätter och några medarbetare har frivilligt flyttat del av sin semester. Den första senioren från en pensionärsförening har börjat. Ett par medarbetare inom andra verksamheter har även anmält intresse för att tillfälligt stödja i hemtjänsten.
  • Under vecka 31 och ett par veckor framöver kommer tre ungdomar som utbildar sig på Vård-och omsorgsprogrammet och innehar AM-körkort (EPA-traktor) att vara behjälpliga med att distribuera matlådor.
  • Utifrån den dagliga kontroll som sker att alla insatser blir utförda, så har det uppmärksammats problem med det digitala planeringsverktyget. Både interna och externa systemförvaltare arbetar förnärvarande intensivt med att lösa detta. Samordnarna kvalitetsäkrar insatserna manuellt.

Nedan kan ni läsa vad som gjorts och planerats tidigare.

Dialog- och informationsmöten

Det allra bästa är att mötas i dialog, och under veckorna 25 och 26 genomfördes två dialog- och informationsmöten med brukare och anhöriga som får insatser från hemtjänsten. Mötena är mycket värdefulla eftersom det ger oss möjlighet att direkt svara på frågor och lyssna på brukare och anhöriga. Det finns ett stort engagemang och det är vi tacksamma för. Utifrån frågor och synpunkter från mötena, har vi gjort ett antal förändringar och fler är planerade.

Bättre tillgänglighet och återkoppling i hemtjänsten

Det finns nu en jourtelefonlinje till kundtjänst, telefon 0171-66 21 77, som ett komplement för ökad tillgänglighet för brukare och anhörig inom hemtjänsten. På så sätt kan man komma i kontakt med hemtjänsten under och efter kontorstid och under helger.

Alla klagomål och synpunkter som kommer in registreras i vårt ärendehanteringssystem och vi återkopplar till den som har lämnat in synpunkten eller klagomålet. Sker det skriftligen ska det hanteras inom 48 timmar under vardagar.

Information och synpunkter kommer in via flera olika kanaler och vi arbetar just nu med att skapa en struktur för att hantera det stora informationsflödet så snabbt och effektivt som möjligt.

Hela kedjan säkerställs

För att säkerställa att matbeställningarna hanteras på rätt sätt ska hela kedjan säkras från att lämna ut matsedel till att köra ut matlådorna till brukarna. En särskild person hanterar nu beställningarna och kommunikationen med leverantörerna. Inköpen av matvaror utförs från och med vecka 26 av en särskild inköpsgrupp.

Ny personal och genomförandeplaner

När Buurtzorg sade upp avtalet med Håbo kommun fick kommunen på bara några veckor många fler brukare och då behövs också mer personal. Ett antal personer följde med till Håbo kommun från Buurtzorg och hemtjänsten rekryterar just nu för att komplettera med ytterligare personal.

Nyanställda i hemtjänsten måste genomföra ett antal webbutbildningar som handlar om hygien, medicinhantering samt kort information om demenssjukdom. Tre dagars introduktion är praxis. Nya medarbetarares språkkunskaper testas också i samband med rekryteringen.

Vi arbetar nu också för att skapa ett team med spetskompetens inom demens, psykiatri och missbruk.

Från och med september 2022 kommer alla brukare att få en kontaktperson som skriver genomförandeplaner och under augusti 2022 påbörjas arbetet med att omfördela brukare och personal. Målet är att skapa personalgrupper med tio medarbetare per grupp. På så sätt minskar antalet personal runt varje brukare. En fast omsorgskontakt införs och ersätter den så kallade kontaktmannen. Redan nu arbetar samordnarna för att kontinuiteten ska öka genom att dela personal i fasta grupper kopplade till brukare.

Minskad stress hos personalen

Flera brukare upplever att personalen är stressad. För att råda bot på det har vi delat på arbetsuppgifter som till exempel städ, inköp och att hantera matlådor. På så sätt ska alla medarbetare kunna fokusera på i sitt uppdrag och slippa stressa. Dessa åtgärder skapar ett större lugn och möjlighet att fokusera helt på uppdraget här och nu.

Kommunikation i vardagen

Dagligen träffas biståndshandläggare och hemtjänstchefer eller samordnare för att lösa problem som uppkommit. Det sker även ett dagligt samarbete med hemsjukvården och rehabiliteringen.

För att förbättra vardagskommunikationen behöver vi utöka kommunikationsvägarna, och det tillsammans med representanter från bland annat kommunala råd och intresseorganisationer.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster