Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Åtgärder inom hemtjänsten

I Håbo kommun fortsätter arbetet med att säkerställa kvaliteten i hemtjänsten. Under sommaren genomfördes ett antal åtgärder och nu fortsätter vi arbetet för en trygg hemtjänst med hög kvalitet.

Dialog- och informationsmöten

Det allra bästa är att mötas i dialog och under sommaren genomfördes två dialog- och informationsmöten med brukare och anhöriga som får insatser från hemtjänsten. Dessa möten var mycket värdefulla eftersom det ger oss möjlighet att direkt svara på frågor och lyssna på brukare och anhöriga. Det finns ett stort engagemang och det är vi tacksamma för. Bland annat utifrån frågor och synpunkter från mötena i somras har vi gjort ett antal förändringar och fler är planerade. Nya dialogmöten planeras i november där vi bjuder vi in brukare och anhöriga

Bättre tillgänglighet och återkoppling i hemtjänsten

Det är många som nu känner till telefonlinjen till vår kundtjänst. Den har slagit väl ut och är ett komplement för ökad tillgänglighet för brukare och anhöriga inom hemtjänsten. Därför blir telefonlinjen kvar även i fortsättningen. Det är värdefullt att veta att någon alltid svarar under våra telefontider när brukare eller anhöriga söker oss. Telefonnumret är 0171-66 21 77

Vänligen observera att vår kundtjänsttelefon bara är till för dig som brukare och anhörig.

Telefonlinjen hjälper oss också att säkerställa att klagomål och synpunkter registreras och tas om hand. Alla klagomål och synpunkter som kommer in registreras i vårt ärendehanteringssystem. Vi återkopplar till den som har lämnat in synpunkten eller klagomålet och kommer ärendet in skriftligen ska det hanteras inom 48 timmar under vardagar.

Vid brådskande och akuta situationer

Om du har ett brådskande ärende bör du larma via ditt trygghetslarm. Om situationen är akut bör du ringa 112

Ny personal och genomförandeplaner

När Buurtzorg sade upp avtalet med Håbo kommun fick kommunen på bara några veckor många fler brukare och då behövs också mer personal. Ett antal personer följde med till Håbo kommun från Buurtzorg och vi fortsätter med rekryteringen av personal och antalet inhyrda personer i hemtjänsten minskar successivt. Vi har bland annat anställt fler undersköterskor med körkort. Vi har även anställt personer som gjort specialuppdrag för att underlätta för den ordinarie personalen så att alla insatser som beviljats till brukarna utförs.

Vi arbetar nu också för att skapa ett team med spetskompetens inom demens, psykiatri och missbruk.

Från och med september får alla brukare en kontaktperson som skriver genomförandeplaner. Målet är att skapa personalgrupper med tio medarbetare per grupp. På så sätt minskar antalet personer runt varje brukare. En fast omsorgskontakt införs och ersätter den så kallade kontaktmannen. Vi skapar nya områdesindelningar där hemtjänstpersonal, enhetschefer, biståndshandläggare, hemrehabilitering och hemsjukvård ingår. På så sätt skapas en gemensam helhetssyn för varje enskild brukares behov. Under november bjuds brukare med insatsen hemtjänst in till ett uppföljande dialogmöte.

Hela kedjan säkerställs

För att säkerställa att matbeställningarna hanteras på rätt sätt säkras hela kedjan från att lämna ut matsedel till att köra ut matlådorna till brukarna. En särskild person hanterar nu beställningarna och kommunikationen med leverantörerna och en särskild inköpsgrupp gör matinköpen.

Minskad stress hos personalen

Flera brukare har upplevt att personalen är stressad. För att råda bot på det har vi delat på arbetsuppgifter som till exempel städ, inköp och att hantera matlådor. På så sätt kan alla medarbetare fokusera på i sitt uppdrag och slippa stressa. Det skapar ett större lugn och möjlighet att fokusera helt på uppdraget här och nu. Det har uppskattats både av brukare och personal och vi fortsätter med den uppdelningen av arbetsuppgifter.

Kommunikation i vardagen

Dagligen träffas biståndshandläggare och hemtjänstchefer eller samordnare för att lösa problem som uppkommit. Det sker även ett dagligt samarbete med hemsjukvården och rehabiliteringen.

För att förbättra vardagskommunikationen behöver vi utöka kommunikationsvägarna tillsammans med representanter från bland annat kommunala råd och intresseorganisationer.

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster