Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avgifter för äldreomsorg

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 125 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Detta gäller för 2020.

Eftersom varje person ska tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov kan avgiften bli lägre. Hur stor avgiften blir för dig, beror på vilka inkomster och utgifter du har.

Taxor

 • Trygghetslarm är tillsvidare gratis.
 • Omvårdnad på korttidsboende 50 kronor per dygn.
 • Hemsjukvård debiteras med 300 kronor per månad.

Övriga taxor

Mat

Måltider på äldreboende kostar för samtliga måltider 3000 kronor per månad.
Måltider på korttidsboende kostar för samtliga måltider 100 kronor per dygn.

Dagverksamhet

Måltider på dagverksamhet kostar för frukost, lunch och mellanmål 70 kronor per dag.
Endast lunch och mellanmål kostar 50 kronor per dag.

Korttidslåneavgifter

Manuell rullstol kostar 100 kronor i hyra per månad. Maxavgiften är på 500 kronor.

Fasta låneavgifter

 • Manuell rullstol
  Manuell rullstol nummer ett (1) är avgiftsfri och manuell rullstol nummer två (2) debiteras med 50 kronor per månad.
 • Elrullstol
  Elrullstol har ingen avgift om man inte kan använda manuell rullstol på grund av sitt funktionshinder, annars 80 kronor per månad.
 • Rollator
  Rollator nummer ett (1) är avgiftsfri och vill man ha två (2) rollatorer kostar det en engångsavgift på 500 kronor.

Färdtjänstavgift

Den resande betalar 35 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor. Betalning görs direkt till chauffören.

När det gäller riksfärdtjänst betalar den resande en avgift som motsvarar normal resekostnad med allmänna färdmedel. För resande under 26 år och för studerande som har Centrala studiestödsnämndens CSN-kort är avgiften 70 procent.

Avgiftsnivåer 2020

‌Avgifterna räknar upp 1 januari varje år relaterat till prisbelopp.

Avgiftsnivå

Omfattning av beviljade insatser

Maxavgift kronor/månad

Nivå 1

Max 4 timmar och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

319 kronor

Nivå 2

Från 5 tim till 9 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

744 kronor

Nivå 3

Från 10 tim till 14 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 169 kronor

Nivå 4

Från 15 tim till 24 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 487 kronor

Nivå 5

Från 25 tim till 34 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 806 kronor

Nivå 6

Över 35 tim biståndsbedömd hemtjänst/månad

2 125 kronor

 

För att se din avgift, se ditt senaste biståndsbeslut och ditt angivna
avgiftsutrymme.

Extra avgift för städning:

För kunder där ovanstående biståndsbedömda tid innehåller insatsen städning
tillkommer ett avgiftspåslag på 200 kronor ytterligare per månad per
hushåll. (Är ni två sammanboende som båda har städ beviljat betalar ni 100
kronor var). Samma maxtaxa gäller.

Sidansvarig: Sandra Sabel

2020-01-17

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster