Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorgen

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 013 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Detta gäller för 2017.

Eftersom varje person ska tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov kan avgiften bli lägre. Hur stor avgiften blir för dig, beror på vilka inkomster och utgifter du har.

Taxor

  • Trygghetslarm debiteras med 200 kronor per månad.
  • Omvårdnad på korttidsboende 50 kronor per dygn.
  • Hemsjukvård debiteras med 300 kronor per månad.

Övriga taxor

Mat

Måltider på äldreboende kostar för samtliga måltider 3.000 kronor per månad.
Måltider på korttidsboende kostar för samtliga måltider 100 kronor per dygn.

Dagverksamhet

Måltider på dagverksamhet kostar för frukost, lunch och mellanmål 70 kronor per dag.
Endast lunch och mellanmål kostar 50 kronor per dag.

Korttidslåneavgifter

Manuell rullstol kostar 100 kronor i hyra per månad. Maxavgiften är på 500 kronor.

Fasta låneavgifter

Manuell rullstol nummer ett (1) är avgiftsfri och manuell rullstol nummer två (2) debiteras med 50 kronor per månad.
Elrullstol har ingen avgift om man inte kan använda manuell rullstol pga sitt funktionshinder, annars 80 kronor per månad.
Rollator nummer ett (1) är avgiftsfri och vill man ha två (2) rollatorer kostar det en engångsavgift på 500 kronor.

Färdtjänstavgift

Den resande betalar 25 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kronor. Betalning görs direkt till chauffören.

När det gäller riksfärdtjänst betalar den resande en avgift som motsvarar normal resekostnad med allmänna färdmedel. För resande under 26 år och för studerande som har Centrala studiestödsnämndens CSN-kort är avgiften 70 procent.

Sidansvarig:

2018-01-25

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster