Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ersättningsskyldighet för placerade barn

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB-hem, familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Regler för hur din specifika ersättningsnivå ska räknas ut beskrivs i socialtjänstförordningen. Se länk till socialtjänstförordningen under relaterad information och klicka dig fram till 6 kap § 2-4.

Ersättningsnivån får inte överstiga underhållsstödsbeloppet, för närvarande är beloppet   1 573 kronor per månad och barn. Se länk till socialförsäkringsbalken under relaterad information, den tar upp hur mycket underhållsbeloppet är. Klicka dig fram till 18 kap § 20.

Hur mycket du ska betala beror på din inkomst

Din individuella ersättningsnivå kan bli lägre beroende på din betalningsförmåga. För att socialförvaltningen ska få ett beräkningsunderlag kommer ditt senaste taxeringsbeslut att hämtas från Skattemyndigheten. Beslutet om din betalningsnivå kommer sedan att skickas hem till dig. Där finns all information om hur betalningen ska gå till.

Det här gäller om du har försörjningsstöd från Håbo kommun

Om du, vid beräkningstillfället, har försörjningsstöd från kommunen kommer du att bli betalningsbefriad. Senast ett år efter att en beräkning om betalningsförmåga har gjorts kommer en ny beräkning att göras. Då inhämtas senaste taxeringsbeslut från Skattemyndigheten.

När ersättningsskyldigheten upphör

Ersättningsskyldigheten upphör när ditt barn flyttar hem till föräldrahemmet igen eller när ditt barn fyller 18 år.

Sidansvarig: Malin Wahlund

2019-10-30

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster