Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Föreningsbidrag inom socialtjänstens område

Socialförvaltningens båda nämnder, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar/ organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.

Nämnderna har ett gemensamt regelverkPDF som stöd inför beviljande av föreningsbidrag.

Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar, organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitét, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare.

Senast 30 april för det aktuella året ska ansökan lämnas in

Ansökan görs på anvisad ansökningsblankettPDF, som kan fås antingen här via länken eller kommunens kontaktcenter eller socialförvaltningens kansli.

Med bidragssökande ska följande underlag bifogas. Handlingarna ska vara aktuella och högst ett år gamla:

  • verksamhetsberättelse gällande föregående räkenskapsår
  • resultaträkning gällande föregående räkenskapsår
  • fastställd balansräkning gällande föregående räkenskapsår
  • revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår
  • budget över kommande år, plan för hur sökt bidrag kommer att användas
  • redovisning av sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
  • redovisning av beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare


Ansökan med bilagor skickas eller lämnas in till:
Håbo kommun
Socialtjänstens kansli
746 80 Bålsta

För frågor kontaka
Socialförvaltningens kansli, telefon 0171-525 00 eller e-post socialnamnden@habo.se


Sidansvarig: Lena Fertig

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster