Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Social samfond, stiftelse

Du som är bosatt i Håbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond. Extra pengar som ger dig en möjlighet förgylla din vardag.

Bidrag ur fonden ges som stöd till barn, personer med funktionsnedsättning, långvarigt sjuka eller andra behövande och där behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Bidrag ges inte till tandvård, glasögon, mediciner, rehabilitering eller liknande som är nödvändiga för den dagliga livsföringen. Bidrag kan heller inte ges till skulder, renoveringar, bil, etc.

En gång per år, om pengar finns i fonden, kan du söka pengar ur Social Samfond. Sista ansökningsdag annonseras under en treveckorsperiod här på webbplatsen och i lokal tidningen. Du kan alltid kontakta oss och fråga när det är öppnat att lämna in ansökan.

Blankett finns under Relaterade sidor och dokument. Du kan också hämta blankett i kommunhusets reception. Det går också bra att beställa blanketten hos kontaktcenter och få den hemskickad. Telefon: 0171-525 00.

Kriterier

Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun. Beslut skickas alltid till den person som bidraget är avsett för. Bidrag kan inte beviljas för att täcka de behov som du enligt lag har rätt till och som ska tillgodoses på annat håll. Bidrag kan heller inte beviljas för sådant som är nödvändigt för den dagliga livsföringen, såsom kläder, glasögon, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel  och liknande.

Ansökan

Ansökan ska ske på ansvisad blankett. Din banks namn och kontonummer med cleringsnummer ska anges mycket tydligt. Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas. Kontrollera därför noga att alla fälten är ifyllda innan du lämnar den till oss.

Du kan skicka ansökan till Håbo kommun, socialnämnden, 746 80 Bålsta eller
lämna in blanketten hos kontaktcenter i kommunhuset.

Stiftelsen Social Samfond

Håbo kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde för fonderna före sammanslagningen samt stadgar. Bidragen ska ges som stöd till behövande där behov inte kan tillgodoses på annat håll.

Fondmedlen är mycket begränsade därför kan du inte få något bidrag om ditt

  • behov bör kunna tillgodoses genom socialtjänstlagen, rätt till bistånd.
  • behov bör kunna tillgodoses genom hälso- och sjukvårdslagen.
  • behov bör kunna tillgodoses genom försäkringskassans tandvårdsstöd.
  • önskemål om pengens storlek är orimlig hög.

Fondmedlen per år ligger i snitt på 10 000. Dessa pengar fördelas sedan på de sökande som socialnämnden bedömer har störst behov. Extra hänsyn tas utifrån ett barnperspektiv. Besluten kan inte överklagas.

Har du frågor eller vill meta mer om Social samfond kan du kontakta

Socialnämndens kansli
Telefon: 0171-525 00

Kommunfullmäktige har i december 2015 utsett Linnéa Hagelin (S) till revisor för social samfond under mandatperioden år 2015-2018.

Sidansvarig: Sandra Sabel

2018-11-13

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster