Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Social samfond, stiftelse

Du som är bosatt i Håbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond. Extra pengar som ger dig en möjlighet förgylla din vardag.

När medel finns i fonden fördelas dessa pengar på de sökande som socialnämnden bedömer har störst behov. Extra hänsyn tas utifrån ett barnperspektiv. Besluten kan inte överklagas.

En gång per år ges möjlighet att söka pengar. Sista ansökningsdag annonseras här på webbplatsen och i lokal tidning under en treveckorsperiod.

För år 2020 sker ingen utdelning
beslut SN § 49, 2020-09-30

Kriterier

Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun. Beslut skickas alltid till den person som bidraget är avsett för.

Bidrag ur fonden ges som stöd, en guldkant till barn, personer med funktionsnedsättning, långvarigt sjuka eller andra behövande och där behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Fondmedlen är mycket begränsade och därför kan du inte få något bidrag om ditt behov bör kunna tillgodoses

  • genom socialtjänstlagen, rätt till bistånd.
  • genom hälso- och sjukvårdslagen.
  • genom försäkringskassans tandvårdsstöd.
  • Avslag också om ditt önskemål om pengens storlek är orimlig hög.

Bidrag kan inte beviljas för att täcka de behov som du enligt lag har rätt till. Bidrag kan heller inte beviljas för sådant som är nödvändigt för den dagliga livsföringen, såsom kläder, glasögon, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel och liknande. Bidrag beviljas inte heller för skulder, renoveringar, bilinköp, etc.

Ansökan

Ansökningsblankett finns under Relaterade sidor och dokument. Du kan också hämta blankett i kommunhusets reception. Det går också bra att beställa blanketten hos kontaktcenter och få den hemskickad. Telefon: 0171-525 00.

På ansökan ska du ange mycket tydligt din banks cleringsnummer och namn och ditt kontonummer. Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas. Kontrollera därför noga att alla fälten är ifyllda innan du lämnar den till oss.

Du kan skicka ansökan till Håbo kommun, socialnämnden, 746 80 Bålsta eller
lämna in blanketten hos kontaktcenter i kommunhuset.

Stiftelsen Social Samfond

Håbo kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde för fonderna före sammanslagningen samt stadgar.

Har du frågor eller vill meta mer om Social samfond kan du kontakta

Socialnämndens nämndsekreterare
Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Lena Fertig

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster