Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Social samfond, stiftelse

Du som är bosatt i Håbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond. Extra pengar som ger dig en möjlighet förgylla din vardag.

Bidrag ur fonden ges som stöd till barn, personer med funktionsnedsättning, långvarigt sjuka eller andra behövande och där behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Bidrag ges inte till tandvård, glasögon, mediciner, rehabilitering eller liknande som är nödvändiga för den dagliga livsföringen. Bidrag kan heller inte ges till skulder, renoveringar, bil, etc.

Den som har fått bidrag under år 2015, 2016 eller 2017 kan inte söka bidrag igen för år 2018.
Sista ansökningsdag ligger omkring mitten av oktober varje år.

Blankett finns nedan under Relaterade sidor och dokument. Du kan också hämta blankett i kommunhusets reception. Det går också bra att beställa blanketten hos kontaktcenter och få den hemskickad. Telefon: 0171-525 00.

Ansökan

Ansökan ska alltid ske på ansvisad blankett. Kontonummer ska alltid anges tydligt och med bankens namn samt cleringnummer.

Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas.
Kontrollera därför noga att alla fälten är ifyllda innan du lämnar den till oss.

Du skickar ansökan till Håbo kommun, socialnämnden, 746 80 Bålsta.
Det går också bra att lämna in blanketten hos kontaktcenter i kommunhuset.

Stiftelsen Social Samfond

Varje år omkring mitten av september månad börjar vi ta emot ansökningar. Sista ansökningsdag ligger omkring i mitten av oktober. Det är socialnämnden som fattar beslut om fördelning av pengarna i november månad. Utbetalning på beviljade ansökningar sker i slutet av november eller i början av december.

Obs! Det är viktigt att bank, cleringnummer, kontonummer skrivs tydlig på ansökan.

Håbo kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal fonder. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller förteckning över de fonder som ingår i samfonden, föreskrifter som gällde för fonderna före sammanslagningen samt stadgar. Bidragen ska ges som stöd till behövand där behov inte kan tillgodoses på annat håll.

Kriterier

Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun. Beslut skickas alltid till den person som bidraget är avsett för.

Bidrag kan inte beviljas för att täcka de behov som du enligt lag har rätt till och som ska tillgodoses på annat håll. Bidrag kan heller inte beviljas för sådant som är nödvändigt för den dagliga livsföringen, såsom kläder, glasögon, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel  och liknande.

Eftersom fondmedlen är mycket begränsade tillämpas i första hand följande bedömningsgrunder:
        

Avslag på ansökningar

  • för personer som erhållit medel ur samfonden de senaste tre åren.
  • där behovet bör kunna tillgodoses på annat håll, till exempel genom socialtjänstlagen, kap. 4, rätten till bistånd.
  • där behovet bör kunna tillgodoses på annat håll, till exempel genom hälso- och sjukvårdslagen.
  • där behovet bör kunna tillgodoses på annat håll, till exempel genom försäkringskassans tandvårdsstöd.
  • där önskemål om pengens storlek är orimlig hög.
  • som inte överensstämmer med fondens intentioner om en guldkant på tillvaron.

Bedömning på ansökningar kommer i första hand att ta fokus på sådana önskemål som ger den enskilde en möjlighet att förgylla sin vardag.

Fondmedlen per år ligger i snitt på 10 000. Dessa pengar fördelas sedan på de sökande som socialnämndent bedömer har störst behov. Extra hänsyn tas utifrån ett barnperspektiv.

Har du frågor eller vill meta mer om Social samfond kan du kontakta

Socialförvaltningens kansli
Telefon: 0171-525 00

Annonsering om sista ansökningsdatum sker dels i Bålstabladet och dels på kommunens hemsidan. Sista ansökningsdag ligger runt mitten av oktober varje år.

Kommunfullmäktige har 2010-12-06 § 156, utsett Lars Sundling (M) till revisor för social samfond under mandatperioden år 2015-2018.

För barn och ungdomar upp till 20 år finns också möjligheten att söka bidrag hos Barnavårdsförbundet i Uppsala. Läs mer om det i vänstermenyn.
Du kan också kontakta föreningens sekreterare för mer information och/eller anvisningar om hur du söker bidrag. Telefon 018-19 53 67

Sidansvarig: Lisa Grönlund

2018-01-15

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster