Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Om försörjningsstöd

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar:

Riksnorm

Riksnormen fastställs årligen av regeringen och grundas på beräkningar från Konsumentverket, Håbo kommun följer riksnormen.
Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel 
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror 
 • Hälsa och hygien 
 • Dagstidning, telefon och TV

Faktisk del

Denna del ska täcka kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i arbetslöshetskassa och fackförening

För posterna i den faktiska delen görs bedömningen enligt socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Det finns möjlighet att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för försörjningsstöd till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon. 

Utredning

Vid ansökan om försörjningsstöd görs en grundlig utredning om din och din familjs situation och ekonomi samt vad du själv gjort för att försöka lösa din situation. Du ska kunna styrka samtliga uppgifter om din ekonomi.

Socialsekreteraren/handläggaren tar bland annat ställning till:

 • Räcker den enskildes egna inkomster?
 • Har man sökt arbete aktivt och vilka arbeten har sökts? Har kontakten med arbetsförmedlingen uppfyllts?
 • Har den enskilde uppfyllt den planering som gjorts tillsammans med honom/henne?
 • Finns det tillgångar i hushållet?
 • Har föregående månads hyra och förskoleavgift betalts?
 • Hur har inkomsterna använts? Och hur har man planerat med de inkomster som funnits?

Utredningen ligger sedan till grund för det beslut som fattas angående om du har rätt till försörjningsstöd eller ej.

Beslut

Den som ansöker om försörjningsstöd eller annan hjälp har alltid rätt att få ett beslut på sin ansökan. 

Återbetalning av försörjningsstöd

Huvudregeln är att man inte är återbetalningsskyldig. I vissa fall är man dock skyldig att återbetala den ekonomiska hjälp som man fått.
Om du beviljas ekonomisk hjälp mot återbetalning ska det framgå av beslutet. Du får också skriftlig information om hur och när återbetalningen ska ske.

Överklagan

Den som är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd har möjlighet att överklaga beslutet. Den handläggare som har ansvar för ditt ärende kan ge information om vad som gäller vid överklagan.  

Vi har tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Vi lämnar därmed inte uppgifter per telefon om vi inte kan säkerställa din identitet. 

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss som arbetar med ekonomiskt bistånd inom Håbo kommun. Här ser du våra telefontider om du vill beställa tid för ett nybesök eller komma i kontakt med en handläggare.

Telefontid måndag–fredag, klockan 10-11

Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

 

Sidansvarig: Reshma Khan

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster