Du som vårdar din närstående i hemmet har möjlighet att få avlösning upp till 20 timmar per månad. Upp till 20 timmar är det avgiftsfritt och det krävs inget biståndsbeslut.

Avgiftsfri avlösning finns tillgänglig för personer som fyllt 75 år.

Är du yngre än 75 år behöver du göra en ansökan hos biståndsenheten, blir du beviljad insatsen så är den även då avgiftsfri.

Har du frågor eller vill veta mer kan du ringa kontaktcenter
Telefon 0171-525 00