Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avgifter för äldreomsorg

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 170 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Detta gäller för år 2022.

Hur stor avgiften blir för dig beror på vilka inkomster och utgifter du har.

 • Trygghetslarm är tills vidare gratis.
 • Omvårdnad på korttidsboende 50 kronor per dygn.
 • Hemsjukvård debiteras med 300 kronor per månad.

‌Avgifterna räknas upp 1 januari varje år relaterat till prisbelopp.

Avgiftsnivå

Omfattning av beviljade insatser

Maxavgift kronor/månad

Nivå 1

Max 4 timmar och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

326 kronor

Nivå 2

Från 5 tim till 9 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

760 kronor

Nivå 3

Från 10 tim till 14 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 194 kronor

Nivå 4

Från 15 tim till 24 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 519 kronor

Nivå 5

Från 25 tim till 34 tim och 59 min biståndsbedömd hemtjänst/månad

1 845 kronor

Nivå 6

Över 35 tim biståndsbedömd hemtjänst/månad

2 170 kronor

För att se din avgift, se ditt senaste biståndsbeslut och ditt angivna
avgiftsutrymme.


Övriga taxor

Måltider på äldreboende kostar för samtliga måltider 3000 kronor per månad.
Måltider på korttidsboende kostar för samtliga måltider 100 kronor per dygn.

Måltider på dagverksamhet kostar för frukost, lunch och mellanmål 70 kronor per dag.
Endast lunch och mellanmål kostar 50 kronor per dag.

Manuell rullstol kostar 100 kronor i hyra per månad. Maxavgiften är 500 kronor.

 • Manuell rullstol
  Manuell rullstol nummer ett (1) är avgiftsfri och manuell rullstol nummer två (2) debiteras med 50 kronor per månad.

 • Elrullstol
  Elrullstol har ingen avgift om man inte kan använda manuell rullstol på grund av sitt funktionshinder, annars 80 kronor per månad.

 • Rollator
  Rollator nummer ett (1) är avgiftsfri och vill man ha två (2) rollatorer kostar det en engångsavgift på 500 kronor.

Du som reser betalar 35 procent av taxameterbeloppet, dock lägst 50 kronor. Betalning görs direkt till chauffören.

När det gäller riksfärdtjänst betalar den resande en avgift som motsvarar normal resekostnad med allmänna färdmedel. För resande under 26 år och för studerande som har Centrala studiestödsnämndens CSN-kort är avgiften 70 procent.

Läs mer om färdtjänstresor och avgifter

För kunder där ovanstående biståndsbedömda tid innehåller insatsen städning
tillkommer ett avgiftspåslag på 200 kronor ytterligare per månad per
hushåll. (Är ni två sammanboende som båda har städ beviljat betalar ni 100
kronor var). Samma maxtaxa gäller.

Ansökan och kontakt

För ansökan, frågor eller mer information kan du kontakta socialförvaltningens biståndsbedömare.

Telefon: 0171-525 00

Telefontid klockan 08:30 - 09:30 måndag, onsdag, torsdag och fredag

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster