Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fonder, bidrag, stipendier

Hos socialnämnden i Håbo kommun finns möjlighet för dig som privatperson att söka bidrag ur Social samfond. För föreningar/ organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden finns det föreningsbidrag att ansöka om.

Du som är folkbokförd i Håbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond.

När medel finns i fonden fördelas dessa pengar på de sökande som socialnämnden bedömer har störst behov. Extra hänsyn tas utifrån ett barnperspektiv. Besluten kan inte överklagas.

Läs mer om Social samfond

Socialförvaltningens båda nämnder, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar/ organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.

Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar, organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitét, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare.

Läs mer om föreningsbidrag inom socialtjänstens område

Genom kommunens kultur- och fritidsförvaltning finns det fler kommunala föreningsbidrag att söka.

Läs mer om kultur- och fritidsförvaltningens föreningsbidrag Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster