Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Föreningsbidrag inom socialtjänstens område

Socialförvaltningens båda nämnder, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar/ organisationer som bedriver verksamhet med anknytning till de båda nämndernas respektive verksamhetsområden.

Föreningsbidraget är avsett att vara ett stöd till lokala föreningar, organisationer vars engagemang innehåller fritidskvalitét, stöd- och hjälpinsatser som riktar sig till Håbo kommuns invånare.

Senast 30 april för det aktuella året ska ansökan lämnas in

Fyll i ansökningsblanketten. Pdf, 260.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också hämta blankett i kommunhusets reception.
Du kan också ringa kontaktcenter för att beställa blanketten och få den hemskickad. Telefon: 0171-525 00.

Du ska skicka ansökan till:

Håbo kommun
Socialtjänstens kansli
746 80 Bålsta

När du söker föreningsbidraget ska du bifoga handlingar. Handlingarna ska vara aktuella och högst ett år gamla.

Dessa handlingar ska du bifoga:

  • verksamhetsberättelse som gäller föregående räkenskapsår
  • resultaträkning som gäller föregående räkenskapsår
  • fastställd balansräkning som gäller föregående räkenskapsår
  • revisionsberättelse som gäller föregående räkenskapsår
  • budget över kommande år
  • plan för hur sökt bidrag kommer att användas
  • redovisning av sökta bidrag för kommande år från andra bidragsgivare (inklusive bidrag från annan kommunal nämnd)
  • redovisning av beviljade bidrag för innevarande år från andra bidragsgivare

Vid frågor eller mer information

Kontakta socialförvaltningens kansli.

Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster