Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Social samfond, stiftelse

Du som är folkbokförd i Håbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond.

När medel finns i fonden fördelas dessa pengar på de sökande som socialnämnden bedömer har störst behov. Extra hänsyn tas utifrån ett barnperspektiv. Besluten kan inte överklagas.

Du måste vara folkbokförd i Håbo kommun. Beslut skickas alltid till den person som bidraget är avsett för.

Fondmedlen är mycket begränsade och därför kan du inte få något bidrag om ditt behov bör kunna tillgodoses

  • genom socialtjänstlagen, rätt till bistånd.
  • genom hälso- och sjukvårdslagen.
  • genom försäkringskassans tandvårdsstöd.
  • Avslag också om ditt önskemål om pengens storlek är orimlig hög.

Bidrag ur fonden ges till dig som är folkbokförd i Håbo kommun.

Bidrag ur fonden ges som stöd, en guldkant till barn, till personer med funktionsnedsättning, till personer som är långvarigt sjuka eller andra behövande och där behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Bidrag kan inte beviljas för att täcka de behov som du enligt lag har rätt till.

Bidrag kan heller inte beviljas för sådant som är nödvändigt för den dagliga livsföringen, såsom kläder, glasögon, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel och liknande.

Bidrag ges inte heller för skulder, renoveringar eller bilinköp.

En gång per år ges möjlighet att söka pengar. Sista ansökningsdag annonseras här på webbplatsen och i lokal tidning under en treveckorsperiod.

Fyll i ansökningsblanketten. Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster. 

Du kan också hämta blanketten i kommunhusets reception.
Du kan även ringa kontaktcenter för att beställa blanketten och få den hemskickad.

Telefon: 0171-525 00.

På ansökan ska du ange:

  • Ditt kontonummer samt din banks namn och clearingsnummer.

Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas. Kontrollera därför noga att alla fälten är ifyllda innan du lämnar den till oss.

Du skickar din ansökan till:

Håbo kommun
Socialnämnden
746 80 Bålsta

eller lämnar in blanketten hos kontaktcenter i kommunhuset.

Håbo kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av ett antal fonder.

För samfonden finns en särskild donationsbok som innehåller förteckning över de fonder som ingår i samfonden samt föreskrifter som gällde för fonderna före sammanslagningen samt stadgar.

Läs donationsboken Pdf, 604.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor eller mer information

Kontakta socialförvaltningen

Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster