Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Stöd till barn och ungdom

Det finns olika stöd för dig barn eller ung. Vår uppgift som kommun är att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver, och ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Behoven av hjälp och stöd för barn och ungdomar kan se väldigt olika ut. Socialtjänsten har som uppgift att både utreda och behandla barn och ungdomars behov.

Målet är att utreda de behov om hjälp som barn, ungdomar och föräldrar har för att nå en positiv utveckling för individen. I första hand används de kommunala öppenvårdsinsatserna, till exempel ungdomscoach, familjesamtal eller hjälp av Bålstapolarna. 

I vissa fall kan det finnas omständigheter som gör att man känner oro för att ett barn eller ungdom kan fara illa på något sätt. Då kan du rådgöra med en socialsekreterare och i vissa fall göra en anmälan om ett barn eller en ungdom. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets eller ungdomens situation.

Du kan ringa mottagningen antingen för att göra en anmälan som gäller oro för ett barn eller ungdom, eller för att få råd. Om du upplever att du behöver skydda din identitet på grund av hotbild eller andra orsaker, kan du välja att göra en anonym anmälan. Tänk i så fall på att inte uppge ditt namn i samtalet.

Mottagningen direkt

Telefon: 0171-529 31

Måndag: 09.00 - 12.00
Tisdag: 13.00 - 16.00
Onsdag: 09.00 – 12.00
Torsdag: 09.00 – 12.00
Fredag: 09.00 – 12.00

Socialförvaltningens myndighetsenhet
Telefon: 0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se 

Under kvällar och helger kan du ringa
Socialjouren på telefon 112 - begär socialjouren i Uppsala län

Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Samhället har ett särskilt ansvar för dig som inte bor med dina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB), ett ungdomshem eller i ett LSS-boende.

Om du känner att något fungerar dåligt i det hem du bor på har du rätt att kontakta myndigheten - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - när du vill.

Inspektionen för vård och omsorg - IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till dig som är barn och ungdom i Håbo kommun

Fältgruppen Polarna består av Håboungdomar mellan åldrarna 16-20 år, anställda av kommunen för att finnas ute bland ungdomar under eftermiddagar, kvällstid och helger.

Under arbetspassen kan alla i kommunen, såväl ungdomar som vuxna, ringa till polarna för att lämna tips eller ringa om hjälp.
Vårt telefonnummer är 070-622 51 35. Du kan även skicka sms till oss. Alla som kontaktar Polarna kan vara anonyma.

Polarna arbetar alkohol-, drog- och brottsförebyggande genom uppsökande arbete. Fältarbetet och vårt ungdomscafé bidrar till trygghet i kommunen.

Mer om Bålstapolarna

I skolorna finns elevhälsan som kan hjälpa dig om du behöver någon att prata med.

Mer om elevhälsan

Framsteget är till för dig som behöver stöd från flera myndigheter och vårdgivare för att närma dig arbete eller studier. På framsteget samarbetar vi med bland annat Arbetsförmedlingen, vårdcentraler, psykiatrimottagningen, socialtjänsten, skolan och Försäkringskassan.

Mer om Framsteget

Fyren är en gruppverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-18 år som har en förälder som dricker för mycket alkohol, använder droger, har psykiska eller kognitiva svårigheter.

Under cirka 15 tillfällen träffas barnen/ungdomarna i en grupp tillsammans med två ledare för att få lära sig mer om förälderns problem, hur det kan påverka dem runtomkring och för att barnen och ungdomarna själva ska få en möjlighet att prata om sina upplevelser och funderingar.

För mer information, kontakta

Familjeteamet
Telefon: 0171-527 83

Stödboendet 29:an är ett tidsbegränsat stödboende för ungdomar mellan 16-20 år som av olika orsaker inte kan bo hemma.

Vi erbjuder ungdomar ett individuellt anpassat praktiskt och känslomässigt stöd som syftar till en självförsörjande framtid.

Ansökan om boende sker genom att ringa Mottagningsgruppen för Avdelningen för stöd till barn, unga och familj på telefon: 0171-529 31.

För mer information om boendet kan du kontakta:

Joachim Ringwall
E-post: joachim.ringwall@habo.se
Telefon: 0171-46 84 62

Jonas Ghebremeskel
E-post: jonas.ghebremeskel@habo.se
Telefon: 0171-46 84 27

Vi på Ungdomsteamet erbjuder öppenvårdsinsats för dig som är i åldern 13 till 20 år och som har det besvärligt i vardagen på grund av psykisk ohälsa, bruk/substansberoende, våld eller kriminalitet. Våra ungdomsbehandlares syfte och målsättning är att hjälpa dig skapa en meningsfull tillvaro och det här arbetet gör vi gemensamt tillsammans med dig och ditt nätverk.

Mer om Ungdomsteamet

På ungdomsmottagningen kan du som är mellan 13 och 22 år få hjälp med många olika saker. Har du frågor om kroppen, om sex och relationer eller om du bara behöver prata. Alla besök är kostnadsfria och vår personal har tystnadsplikt.

Mer om ungdomsmottagningen i Bålsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt stöd

Hos BRIS kan du upp som är upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Du kan kontakta Bris kuratorer genom att ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller chatta i Bris-chatten. Du som hör av sig är anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Mer om Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnombudsmannen i Uppsala arbetar för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut i Uppsala län.

Barnombudsmannen ger stöd och hjälp till barn och unga som hör av sig till oss, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Utifrån vad som behövs i varje enskilt fall kan vi lyssna, vägleda, hänvisa, stötta, lobba och medla.

Mer om Barnombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Du som är yngre än 13 år:

Våga berätta Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Du som är mellan 13 och 18 år:

På bup.se Länk till annan webbplats. kan du läsa om BUP.

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak.

På sajten finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med dem.

Mer om Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster