Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Stöd till barn och ungdom

Socialtjänsten har som uppgift att arbeta för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi inom kommunen ska ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Behoven av hjälp och stöd för barn och ungdomar kan se väldigt olika ut. Socialtjänsten har som uppgift att både utreda och behandla barn och ungdomars behov.

Målet är att tillgodose de önskningar om hjälp som barn, ungdomar och föräldrar har för att nå en positiv utveckling för individen. I första hand används de kommunala öppenvårdsinsatserna: till exempel ungdomscoach, familjesamtal eller hjälp av Bålstapolarna. 

I vissa fall kan det finnas omständigheter som gör att man känner oro för att ett barn eller ungdom kan fara illa på något sätt. Då kan man behöva rådgöra med en socialsekreterare och i vissa fall göra en anmälan om ett barn eller en ungdom. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets eller ungdomens situation.

Kontakt

Stöd och behandlingsenheten
Telefon: 0171-52783

Myndighetsenheten
Telefon:  0171-525 00
E-post: socialnamnden@habo.se

Sidansvarig: Göran Granath

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster