Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ungdomsinflytande

Demokratidagen för ungdomar i Håbo är inställd 2021

Ungdomsrådet beslutade att demokratidagarna 2020 och 2021 ställdes in på grund av Covid- 19. Rådet följer utvecklingen och planerar för en demokratidag under våren 2022 på Agenda 2030 tema

Beslutet baseras på de restriktioner som finns från Folkhälsomyndigheten samt låg vaccinationsfrekvens hos ungdomar. Detta innebär begränsningar när det gäller att hålla avstånd om många personer möts fysiskt. Vid demokratidagarna brukar ett 100 tal personer delta och ingå i olika gruppkonstellationer.

Demokratidagen skjuts därför upp till våren 2022 om det då finns möjlighet att samlas i stora grupper på ett säkert sätt.

Om demokratidagen

Håbo kommun har sedan några år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Representanter från skolorna får där möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat.

Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Kunskap om demokratins verktyg och uppbyggnad, ger ungdomar bättre möjlighet att göra sig hörda i beslutsfattandet. Ju mer tid eleverna ges att diskutera desto bättre blir deltagarna på att föra fram de olika synpunkter som finns. Demokratidagarna ger röst åt ungdomar samtidigt som den höjer kompetensen i beslutsfattandet och ger möjlighet för Håbos skolor att utveckla sin demokratiundervisning.

Demokratiarbetet i Håbo är tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i SO-ämnen via skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och hearing samt vidare till tjänstemän och politiker. Vår förhoppning är att det utvecklas ett samhällsengagemang. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan bli till beslut som förverkligas.

Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra demokratidagen. Till demokratidagen inbjuds en elev per klass årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. Vi ser gärna att elever från elevråd och ungdomsråd deltar.

Styrgrupp:

Helene Zeland Bodin (C), kommunalråd
Rasmus Kraftelid (M), ungdomspolitiker
Carolina Cranser (S), ungdomspolitiker
Liam Price (SD), ungdomspolitiker
Charlotta Bjälkebring Carlsson, ansvarig tjänsteperson

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster