Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Familjehem, Jourhem, Kontaktfamilj och kontaktperson

Det finns alltid barn i Håbo kommun som av olika skäl behöver en ny familj att bo i. Ni är kanske den nya familjen som ett barn behöver - ett familjehem?

Familjehem

Som familjehem tar ni emot en ny familjemedlem för en längre eller kortare tid. För att bli familjehem krävs det att ni har tid, utrymme och en stabil ekonomisk och social situation. Det krävs även ett stabilt boende där ni kan erbjuda barnet ett eget sovrum.

Eftersom uppdraget kräver en personlig insats samt tid och engagemang för gemensamma aktiviteter, är det viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att ta emot ett barn eller en ungdom för boende hos sig.  

Innan ni får uppdraget som familjehem gör socialtjänsten en bedömning om ni motsvarar de krav som ställs på ett familjehem. Utredningen innefattar också hembesök och kontroll av polis-, social- och kronofogderegister.

Det kan vara tufft och tålamodsprövande att ta hand om någon annans barn, men många vittnar om att det samtidigt ger mycket glädje och tillfredsställelse.

Jourhem

Jourhem är ett hem som är utrett och godkänt av socialtjänsten att under en begränsad tid ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Jourhemmet ska stå till förfogande i akuta situationer.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är också utredd och godkänd av socialtjänsten att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Det kan handla om en eller två helger i månaden. Uppdraget kan se olika ut beroende på vilka svårigheter eller behov barnet eller ungdomen har.

Det kan handla om att lyssna och stödja barnet eller ungdomen i sina känslor, men även att uppmuntra och hjälpa barnet eller ungdomen till meningsfull fritid.

Även hos kontaktfamiljen är trygghet och stabilitet viktiga ledord, och förutsätter att samtliga familjemedlemmar är villiga att åta sig en ny person i familjen. 

Kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson utformas efter barnets eller ungdomens behov.

Ersättning

Ersättning betalas ut i form av dels ett skattepliktigt arvode och dels en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppstår i uppdraget.

Rekrytering

Familjehemssekreterarna ansvarar för att rekrytera nya familjehem, kontaktfamiljer, jourhem och kontaktpersoner. Rekryteringen innebär att utreda och godkänna nya uppdragstagare genom personliga möten och intervjuer.

Fyll i intresseformuläret nedan om du är intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem och/eller jourhem. Du kommer sen att bli kontaktad av en familjehemssekreterare.

Vill du vara med och göra skillnad för ett barn? Skicka in din intresseanmälan via formuläret.

Personuppgifter

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att ta hand om din beställning. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är socialnämnden i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.Vilket uppdrag är du/ni intresserade av? * (obligatorisk)
Vilket uppdrag är du/ni intresserade av?
Vilken typ av bostad har ni? * (obligatorisk)
Vilken typ av bostad har ni?
Har ni placerade barn idag? * (obligatorisk)
Har ni placerade barn idag?


Sidansvarig: Malin Wahlund

2019-09-06

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster