Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Adoption

Internationell adoption

En internationell adoption avser ett barn med hemvist utomlands.

Förutsättningar för internationell adoption:

  • Om de sökande lever i en parrelation krävs att de är gifta.
  • Föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar: Sedan 1 januari 2005 är en sådan utbildning obligatorisk. Sökande måste gå en sådan utbildning innan ett medgivande att adoptera ges. Håbo Kommun hänvisar till Studiefrämjandet i Uppsala län. Kostnaden för utbildningen får sökande betala själv.
  • Sökande måste vara utredd och ha ett medgivande från kommunen. Medgivandeutredningar genomförs av Familjerätten.

Nationell adoption

Nationell adoption är när ett barn med hemvist i Sverige adopteras här i landet. Det kan exempelvis vara fråga om ett spädbarn vars vårdnadshavare vill lämna barnet för adoption eller ett familjehem som vill adoptera ett barn som varit placerat under en längre tid.

Den vanligaste typen av nationell adoption är dock så kallad närståendeadoption (även kallad styvbarnsadoption), dvs. adoption av ett barn till en make, maka eller registrerad partner.

Förutsättningar för nationell adoption:

Förutsättningarna för nationell adoption ser i stort sett likadana ut som för internationell adoption. De förutsättningar som skiljer sig är att:

  • Sökande ansöker på egen hand om adoption hos tingsrätten, som i sin tur begär ett yttrande från Familjerätten.

Så här går det till:

Medgivandeutredning

Vid första samtalstillfället får sökande nödvändig information om hur utredningen kommer att genomföras. Sökande får nödvändiga blanketter. Vanligtvis träffas utredarna och sökande vid flera tillfällen, både enskilt och gemensamt. Hembesök ingår.

Utredningen omfattar bland annat redogörelse för tidigare och nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, inställning till barn, referenser och utredarnas bedömning. Läkarintyg skall bifogas, socialregistret och polisregistret kontrolleras.

Medgivandet

Den färdiga utredningen lämnas till Socialnämnden. Dess medgivande gäller för att ta emot ett barn med medverkan av någon av de adoptionsorganisationer som är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

(MFoF, är en statlig myndighet under Socialdepartementet. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.)

Ett medgivande gäller i två år, om inte förhållanden ändras. Om inte sökanden fått barnförslag inom två år, måste medgivandet förnyas.

Adoptionsorganisation

Efter det att sökande fått medgivande från Socialnämnden, vänder de sig till en auktoriserad adoptionsorganisation, som hjälper till att förmedla barn.

Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta

När ett barn blir aktuellt för adoption, ska sökandena åter kontakta Familjerätten för att få samtycke till att adoptionen får fortsätta. Sökanden ska lämna uppgifter om det aktuella barnet.

Ansökan till svensk domstol

När barnet anlänt till Sverige med sökanden, måste adoptionen bli juridiskt bindande för alla parter, om detta inte redan skett i barnets ursprungsland. Sökanden skickar en ansökan om att få adoptera barnet till svensk domstol.

Tingsrätten i sin tur uppdrar åt Socialnämnden att yttra sig om en adoption är till gagn för barnet. En utredning görs och nämnden tar ställning till om adoptionen ska tillstyrkas. Domstolen fattar det slutliga beslutet adoptionen.

Uppföljningsrapporter

Även efter att ett barn blivit adopterat fortsätter Familjerättens arbete genom ett antal uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland. Dessa rapporter ska innehålla uppgifter om barnets utveckling, hälsotillstånd och acklimatisering i sin familj och sitt land.

Kontakt

Familjerättens socionomer

Inger Johansson, familjerättssocionom
Telefon: 0171-525 30
E-post: inger.johansson@habo.se

Sidansvarig: Malin Wahlund

2020-04-24

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster