Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Suicidprevention i Håbo

Ett hjärtformat blad mellan två fingrar

Håbo kommun har ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, utbilda i suicidprevention och förebygga suicid, genom stödjande insatser och åtgärder i den fysiska miljön och för personer i alla åldrar.

Om suicid

Suicid, självmord, kan ses som en psykologisk olycka där en person i en situation eller under en tid upplever sig inte orka leva när problemen ser olösliga och outhärdliga ut.

På Suicide Zero hittar du fakta och råd om självmord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga suicid i Håbo kommun riktar sig till personer i alla åldrar. Vi arbetar med att minska riskerna genom information- och utbildningssatsiningar. Det sker via familjeteamets råd och stöd, äldre- och handikappombudsman och elevhälsans personal. Det finns också utbildad personal inom Första hjälpen till psykisk hälsa i våra verksamheter som berör barn, unga, vuxna och äldre. Vi arbetar även för trygga platser och ökat skydd mot suicid i den fysiska miljön.

Informationsinsatser genomförs årligen på suicidpreventiva dagen den 10 september, bland annat med ljuständning utanför kommunhuset.

Kommunens stöd och behandlarenhet

Familjeteamet

Familjeteamet, arbetar främst på uppdrag från socialsekreterare men familjer har också möjlighet att vända sig direkt till oss och vi kan då erbjuda samtal.

Kontakt
Telefon: 0171-527 83
Telefontider: Måndagar 13:00 - 14:00 och torsdagar 10:00 - 11:00.
Besöksadress: Centrumgränd 2, Bålsta

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år som är i behov av stöd på olika sätt. Vi har även utifrån ett ökat behov börjat träffa yngre personer än 13 år. Vi jobbar på uppdrag av kommunens socialtjänst så det bästa sättet är att kontakta kommunens socialtjänst och ansöka om en insats via mottagningsenheten.
Telefonnummer: 0171-65 87 96
Telefontider: Tisdagar 09:00 - 11:00 och torsdagar 14:00 - 16:00
Besöksadress: Centrumgränd 2, Bålsta

Anhörigkonsulent
Helene Kos
E-post: helene.kos@habo.se
Telefon: 0171-527 06
Adress: Källvägen 12, 746 33 Bålsta

Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
Tina Tiefensee
E-post: tina.tiefensee@habo.se
Telefon: 0171-525 74
Adress: Källvägen 12, 746 33 Bålsta

Elevhälsans skolkuratorer, https://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/barn--och-elevhalsa.html Länk till annan webbplats.

Nakterhuset, Håbo kommuns öppenvårdsmottagning och vänder sig till personer med missbruk och anhöriga för samtalsstöd. För mer information, kontakta Håkan Tagesson, Beroendeterapeut
Telefon: 0171-525 77
E-post: hakan.tagesson@habo.se

Lokalt stöd i Håbo


En väg in - För barn och ungdomar med psykisk ohälsa
Telefon: 018-611 25 29
Telefontid: Mån - fre klockan 8:00 – 15:00
Läs mer här En väg in (1177 - Region Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeläkarna
Telefon: 0171-62 00 00
Adress: Centrumgränd 2, 746 32 Bålsta

Bålstadoktorn
Telefon: 0171-66 71 00
Adress: Sjövägen 12, 746 31 Bålsta

Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta
Telefon: 0171-62 00 62
Adress: Centrumgränd 2, ingång Folktandvården

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)
Telefon: 0171-41 83 80
Adress: Linbanegatan 8, Enköping

Trygga Barnen kontaktperson i Bålsta, sophia.trygghjalte@tryggabarnen.org
Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse.

Håbo pastorats Sorgegrupper, Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.
Telefon: 0171-46 80 20
Webbadress med information om stödsamtal Svenskakyrkan, Stödsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella stödlinjer

Tveka inte att be om hjälp

Om du eller någon du käner har tankar på självmord är det viktigt att du söker hjälp, vänd dig till en vårdcentral, ring 1177 eller gå in på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

I samband med internationella suicidpreventiva dagen den 10 september uppmärksammar vi vilken roll kommunen kan ha i arbetet med att bidra till psykisk hälsa i vardagen.

Det finns flera personer som jobbar för Håbo kommun och som på olika sätt arbetar med stöd, hälsa och insatser för barn, unga, vuxna och äldre kopplat till psykisk hälsa.

Vad jobbar du med?

Jag är enhetschef på Ung Håbo som är kommunens ungdomsverksamhet. Vi som jobbar på Ung Håbo har i uppdrag att erbjuda trygga och roliga mötesplatser och akti-viteter för kommunens alla ungdomar där de kan vara på sin fritid. Vi har tre mötes-platser i kommunen, Generator i Bålsta, Slottsgården i Skolkoster och Aktivitetsparken i Bålsta. Till Generator kan du som är 13-19 år komma. Till Slottsgården kan du som är 11-19 år komma och Aktivitetsparken är för alla åldrar. På våra mötesplatser kan du och spela musik, pingis, dansa, spela fotboll, måla, baka, hänga med kompi-sar, prata med våra fritidsledare och mycket annat. Under lov så hittar vi alltid på massa roliga saker som du kan vara med på. Det kan vara utflykter, läger där du får spela i band eller rida, kurs i att dreja eller prova på teater. Hos oss är alla aktiviteter gratis. Vi finns där för er ungdomar, era intressen och önskemål.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla unga i kommunen. Du får gärna kontakta mig om du undrar något om ungdomsverksamheten i kommunen. Om du till exempel har en idé på någon aktivitet som du vill att vi anordnar eller om du själv vill arrangera något.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Du når mig på mejl jennifer.martins@habo.se eller telefon 0171-526 06.

Vad jobbar du med?

Jag heter My och jobbar som Ungdomsbehandlare och Barn och ungdomskoordinator på Ungdomsteamet. Ungdomsteamet tillhör kommunens stöd och behandlarenhet där även Familjeteamet ingår.

Inom Ungdomsteamet har vi olika verksamheter- Bålsta Polarna, ungdomscoacher, ungdomsbe-handlare och TSI (tidiga samordnade insatser). Vi är sju personer som jobbar på Ungdomsteamet.

Vem kan få hjälp av dig?

Ungdomar mellan 13-20 år som är i behov av stöd på olika sätt. Vi har även utifrån ett ökat behov börjat träffa yngre personer än 13 år, vi behöver anpassa verksamheten efter behovet som finns.

Vi jobbar på uppdrag av kommunens socialtjänst. Vi möter många ungdomar i behov av stöd och vi skräddarsyr insatsen utefter vad ungdomen och vårdnadshavare är i behov av. Vi möter bland an-nat ungdomar som har drogproblematik och är inblandad i kriminalitet, ungdomar och vårdnads-havare som behöver stöd när det gäller skolrelaterade frågor, ungdomar med psykisk ohälsa osv. Vi försöker möta ungdomarna där de befinner sig och tillsammans med vårdnadshavarna hittar vi vägar framåt som förhoppningsvis leder till en förändring för ungdomen.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Vi jobbar på uppdrag av kommunens socialtjänst så det bästa sättet är att kontakta kommunens socialtjänst och ansöka om en insats via mottagningsenheten. Telefonnummer: 0171-529 31

Vi har även en Öppen ingång där vi erbjuder stöd till ungdomar och familjer utan att biståndsbeslut krävs. Läs gärna mer på vår hemsida vad vi erbjuder på vår Öppna ingång och kontakta oss gärna för mer information!

Har du frågor och funderingar så går det bra att kontakt mig My som är Teamledare för Ungdomsteamet. Du når mig på telefon 0171-529 76 eller e-post my.wahlander@habo.se

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som anhörigkonsulent och det betyder att jag arbetar för att stödja anhöriga som vårdar, stöttar eller har omsorg om närstående. Det innebär bland annat stöd och samtal, enskilt eller i grupp.

Som anhörigkonsulent kan jag också ge dig som är anhörig information om var du kan vända dig i olika frågor och hjälpa dig att förmedla kontakter.

All kontakt med mig är kostnadsfri, jag dokumenterar ingenting och jag har tystnadsplikt. Du når mig på telefon 0171-527 06

Vem kan få hjälp av dig?

Alla som är anhöriga på något sätt och som behöver råd eller stöd kan kontakta mig. Till exempel om du är anhörig till någon som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller om du är anhörig till någon som har ett missbruks- eller beroendeproblem.

Enligt socialtjänstlagen ska kommuner erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

På anhörigcentrum erbjuds enskilda samtal. Anmälan sker till Helene Kos.
E-post: helene.kos@habo.se
Telefon: 0171-527 06

Anhörigcentrum ligger på Källvägen 12 i Bålsta.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som skolkurator på två av kommunens grundskolor, Futurum och Vibyskolan.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla elever som är behov av stöttning utifrån deras mående samt vårdnadshavare och skolpersonal som söker rådgivning utifrån deras barn eller elevers psykosociala hälsa

Hur kommer man i kontakt med dig?

När det gäller insatser som samtalsstöd till barn under tolv års ålder krävs medgivande ifrån vårdnadshavarna och lättast är att vårdnadshavarna själva kontaktar mig via telefon eller mejlar mig för att boka en telefontid. Ibland kommer barnen själva och söker upp mig och då informerar jag vårdnadshavarna om jag bedömer att barnet har behov av att träffa mig vid flera tillfällen.

Barn över tolv års ålder kan själva söka kontakt med kurator utan att vårdnadshavare måste informeras och kan då använda chattfunktionen i skolans teams, mejla eller smsa för att boka en tid eller bara söka upp mig.

Skolpersonal kan komma i kontakt med mig genom att ringa, mejla, träffa mig på mitt arbetsrum eller lyfta ett ärende på elevhälsoteamets möten.

Det går att nå mig via telefon 0171-526 56 eller e-post veronica.westerberg@edu.habo.se
_________________________________________________________

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster