Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Folkhälsa - social hållbarhet

två personer cyklar

Social hållbarhet är en av tre dimensioner som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet krävs för hållbar tillväxt och utveckling.

Inom social hållbarhet arbetar man exempelvis med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom området alkohol, tobak, spel- och datamissbruk, våld i närstående relationer samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Håbo kommun.

Verksamheten inom kommunens rådgivande organ Hälso- och trygghetsråd, vårt lokala BRÅ, bedrivs i samverkan mellan flera parter som polis, Håbohus AB, Hälsoäventyret i Håbo, Svenska kyrkan och kommunens näringsliv. I rådet delas information mellan aktörer i frågor kring hälsa och trygghet. Kommunen har ett medborgarlöfte med polisenPDF om att arbeta med trygghet och säkerhet i Bålsta Centrum.

Utgångspunkten för det samlade regionala sociala hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån Agenda 2030, den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, Mötesplats social hållbarhet. En digital mötesplats för minskade hälsoskillnader. För att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länets egna råd, Råd för social hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, har regelbundna möten. Syftet med rådet är att få en väl fungerande samverkan inom social hållbarhet i länet genom gemensamma ställningstaganden, gemensam inriktning och gemensam styrning. Målgrupp är personer i ledningsfunktion för länets kommuner och de myndigheter som verkar för social hållbarhet. Styrkan med rådet är flernivåsamverkan (stat, region, kommun) där flera statliga aktörer ingår.

Social hållbarhet är en del av arbetet i Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. Agenda 2030 innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.

Se informationsfilm om Agenda 2030 och globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Charlotta Bjälkebring Carlsson, barn- och ungdomskoordinator, mejladress charlotta.carlsson@habo.se

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

2020-09-21

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster