Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Folkhälsa - social hållbarhet

Social hållbarhet är en av tre dimensioner som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet krävs för hållbar tillväxt och utveckling.

Inom social hållbarhet arbetar man exempelvis med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom området alkohol, tobak, spel- och datamissbruk, våld i närstående relationer samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Håbo kommun.

Kommunstyrelsens arbete sker utifrån hälso- och trygghetsrådets verksamhet och den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).


Kontaktperson

charlotta.carlsson@habo.se

Barn- och ungdomskoordinator


Sidansvarig:

2017-07-13

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster