Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

HBTQ-certifiering av flera verksamheter i Håbo

Regnbåge med människor

Flera verksamheter i Håbo kommun är HBTQ-certifierade och får genom detta verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Målet är en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna.

Verksamheterna simhallen, ishallen, biblioteket, fritidsgårdarna, avdelningen Kultur och livsmiljö samt skolsköterskor och kuratorer vid elevhälsa och Hälsoäventyret i Håbo certifieras. Totalt handlar det om cirka 50 personer som gått utbildningen och får sina verksamheter certifierade av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter).

HBTQ-certifieringen är ett första steg för verksamheter som tänker normkritiskt, ger ett gott bemötande och skapar en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

- Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. Det är något som vi vill se som en grundläggande självklarhet, säger Carina Lund, Håbo kommuns kommunalråd.

Mål och syfte

En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna.

Genom utbildningen har kompetensen och arbetet inom mångfald och mänskliga rättigheter höjts generellt och specifikt inom HBTQ. Under arbetet med certifieringen skapades även en arbetsgrupp med representanter från de olika enheterna och RFSL, som gjorde en normkritisk genomlysning och uppgradering av allt från praktikaliteter till de dokument som styr verksamheterna. På detta sätt har de ingående avdelningarna och enheterna kunnat växla upp sitt inkluderingsarbete. Certifieringen har finansierats med 100 000 kronor från Socialstyrelsen.

– Jag tror och hoppas att man nu ska kunna känna sig ännu mer välkommen till våra verksamheter och känna att ”jag kan vara den jag är”. Forskning visar att många unga hbtq-personer mår dåligt. Därför är det bra att just skolhälsans personal har utbildats eftersom många unga vänder sig dit för stöd, säger Hannah Rydstedt, Kulturchef i Håbo kommun.

Hur har certifieringen gått till?

Certifieringen har bestått av två huvuddelar. För det första en utbildningsinsats till all personal som omfattat en heldag och tre halvdagar. Utbildningen har bestått av en allmän kunskapsdel men även specialiserade delar riktat till de olika verksamhetsområden som deltagarna representerat. Utbildningen har varit processinriktad och innehållit stora delar där deltagarna fått vara aktiva.

Den andra delen har varit en genomgripande genomgång av de deltagandes organisationer ur ett normkritiskt perspektiv. Allt från intern/extern kommunikation, rutiner, styrdokument till lokaler, bemötande med mera har granskats och uppgraderats. 

Frågor?

Har du frågor om certifieringen är du välkommen att kontakta:

Linda Shala
Barn- och ungdomskoordinator
Telefon: 0171-464 347
E-post: linda.shala@habo.se

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

2017-08-01

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster