Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

HBTQ-certifiering av flera verksamheter i Håbo

Regnbåge med människor

Social hållbarhet är en av tre dimensioner som tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet krävs för hållbar tillväxt och utveckling.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det innebär att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Inom social hållbarhet arbetar man exempelvis med integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och förebyggande verksamhet inom området alkohol, tobak, spel- och datamissbruk, våld i närstående relationer samt den sociala dimensionen i fysisk planering.

Innebörden är att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Håbo kommun.

Kommunstyrelsens arbete sker utifrån hälso- och trygghetsrådets verksamhet, länsstyrelsens nätverk mot droger och brotts förebyggande frågor, den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och genomförande och analys av studien Liv och hälsa ung.

Kontaktperson

charlotta.carlsson@habo.se

folkhälsosamordnare


Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

2019-09-06

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster