Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer med funktionshinder.

Handikapprådet består av tio ledamöter och tio ersättare. Av ledamöterna är fem representanter från olika intresseorganisationer, en från anhörigföreningen och fyra ledamöter utsedda av kommunens nämnder, samma fördelning gäller för ersättarna.   

Handikapprådet har många olika uppgifter, några av dem är:

  • Bevaka att funktionshindrade har en god tillgänglighet till lokaler och utemiljöer
  • Arbeta för att vården av funktionshindrade i kommunen är god
  • Se till att man tar hänsyn till funktionshindrades speciella behov när man planerar för nya hus
  • Bevaka att man inom kommunen har en god kunskap om funktionshindrades behov samt tar hänsyn till deras speciella intressen.

 

Sidansvarig:

2017-01-03

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster