Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bostadsanpassning

Ny lag om bostadsanpassning 1 juli 2018

Informationen på den här sidan kommer att uppdateras:

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en enskild person som äger en bostad för permanent bruk, eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång hyrestiden är. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs  fastighetsägarens medgivande.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden som underlättar det dagliga liv i hemmet. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning.

I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som behövs för rehabilitering, funktionsträning, sjukvård och hobbyverksamhet. Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt avancerad utrustning som beviljats tidigare med stöd av bidrag, om reparationen inte utgör normalt underhåll.

Exempel på anpassningar:

 • Bredda dörröppningar
 • Ta bort eller anpassa trösklar
 • Stödhandtag
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Dörrautomatik med handdosa
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Vad gäller om du bygger ny bostad?

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag bara om det finns särskilda skäl för att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning.

Vad gäller om du köper eller byter bostad?

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder bara om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Ansökan och kontakt

Ansök via e-tjänsten under Relaterade e-tjänster, eller via blanketten under Relaterad information.Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
 • Intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart behövs inget intyg.
 • Förslag på åtgärder (fylls i av till exempel arbetsterapeut).

Har du frågor kontakta gärna kommunens handläggare av bostadsanpassning. Handläggaren kan ge information och hjälpa till med att:

 • Knyta kontakt med lämpliga bygg- och specialfirmor.
 • Ta in anbud/offert eller kostnadsuppgift.
 • Anbudsunderlag och ritningar.
 • Handlingar för eventuellt bygglov.

Du som sökande beställer själv arbetet från entreprenören när du fått beslutet. Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och gällande praxis.

Överklagan

Om kommunen avslår ansökan helt eller delvis måste kommunen förklara varför i beslutet.

Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information finns i beslutet.

Utbetalning

 • Kontakta gärna handläggaren kontaktas för en eventuell slutbesiktning när anpassningen är klar.
 • Kommunen betalar fakturan med det beviljade beloppet.
 • Vid egna utlägg redovisas kvitton för att få bidraget utbetalt.
 • Verksamheten är avgiftsfri och finansieras via skattemedel.

 

 

Sidansvarig: Alexandra Höglund

2018-11-08

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster