Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo kommuns dagliga verksamhet - arbete, aktivitet och upplevelser

Vår verksamhet

Verksamheten består av ett flertal arbetsinriktningar med inriktningar mot både arbete och aktivitet. Daglig verksamhet bedrivs på fler platser runt om i Håbo kommun. Arbetstagaren väljer att antingen arbeta individuellt, i en särskild arbetsgrupp eller växla mellan olika arbetsgrupper.

Vi samverkar/samarbetar med fler olika företag inom kommunen och utför på uppdrag av dem olika arbeten. Eller så utförs arbete direkt på plats i företaget.

Ett aktiv och rolig arbetsdag med flera olika aktiviteter

Vi vill främja ett aktivt liv och rörelse vilket vi gör genom att erbjuda friskvård i form av promenader, styrketräning, gympa eller andra motiverande aktiviteter.

För den arbetstagaren som vill så gör vi under året olika aktiviteter tillsammans i form av olika fester, uppmärksammar traditioner, utställning, Håbo ruset och Håbo kampen.

Spaning på stan är även ett av våra uppdrag – här ser vi över tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på olika platser och miljöer runt om i Håbo kommun.

Daglig verksamhet har också en motivationsgrupp som finns för personer som av olika anledningar har svårt att ta sig till någon av daglig verksamhets olika arbetsgrupper. Det handlar om allt ifrån att skapa en första kontakt och förtroende till att hitta en sysselsättning som passar för den enskilda personen.

Vi erbjuder även olika aktiviteter såsom musik/sång, teater, skapande verksamhet, uteaktiveter och bad.

Det här vill vi

Verksamheten bygger på begreppen självständighet, arbets-/aktivitets-innehåll och individuellt anpassat stöd. Vi vill att arbetstagaren ska få använda sina styrkor, intressen och förmågor och vi arbetar för att alla ska få möjlighet att lyckas och växa som person.

Det viktigaste för oss är att varje arbetstagare så långt det är möjligt ska få arbeta med det den vill, att utföra arbetet så självständigt som möjligt är.

Men framförallt är det viktigt för oss att ha roligt på jobbet!

Klicka här för att läsa vår värdegrund. Pdf, 59.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa vår verksamhetsidé. Pdf, 137.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här arbetar vi

Det pedagogiska förhållningssättet i verksamheten utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Vi anpassar, arbetsuppgifter, aktiviteter och arbetsmiljö utifrån arbetstagarens behov. Arbetstagaren har den dagplanering som just denne person behöver för att dagen ska bli förutsägbar. Vi vill att alla ska känna att man äger sin arbetsdag. Målet är att arbetstagaren ska nå så hög grad av självständighet, självbestämmande, delaktighet och inflytande som möjligt.

Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.
De arbetstagare som vill gör tillsammans med oss en genomförandeplan, denna ligger till grund för allt arbete tillsammans. Här bestäms vilket mål arbetstagen önskar ha på arbetet och vilket stöd som ska ges för att nå målet/målen.

Vi arbetar också med AKK - alternativ kommunikation i form av text, bilder, tekniska/digitala hjälpmedel samt tecken som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en bristande kommunikativ förmåga.

LAB- låg affektivt bemötande är också ett viktigt arbets- och förhållningssätt som ligger till grund för vårt bemötande och agerande i det dagliga arbetet.

I verksamheten finns fler stödpedagoger som främst ansvarar för den pedagogiska innehållet och utvecklingen i verksamheten.

Sidansvarig: Marie Rönnqvist Borneteg

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster